read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG NĂM 2018

Căn cứ Quyết định trúng tuyển của Trường Đại học Trà Vinh về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học năm 2018 ...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐẠI HỌC LUẬT K6 NĂM 2018

anh (chị) đã trúng tuyển Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Luật học. Đề nghị Anh (chị) đến Trung tâm GDTX Phú Yên (Phòng Quản lý Đào tạo) lập hồ sơ nhập học ...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018

. Đề nghị Anh (chị) đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên (Phòng Quản lý Đào tạo) lập hồ sơ nhập học ...

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 15/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 09/7/2018 ĐẾN NGÀY 15/7/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

09/7

10/7

11/7

12/7

13/7

14/7

15/7

01

- Lớp ĐH Luật K3+ K4 + VB2       ( Sinh viên LT cùng ngành và gần ngành không học)

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Thúy-ĐT: 01662772704

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp BDGV Mầm Non Hạng 3

Sáng

Hướng dẫn viết thu hoạch

 

A302

 

Chiều

Thi kết thúc học phần

 

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

XD trường Mầm non tành cộng đông học tập

A304

 

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Văn Tá-ĐT: 0913434827

A304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS H2

Sáng

SH Tổ chuyên môn và công tác BDGV

A305

A305

 

Chiều

GV: PGS.TS Nguyễn Phi Hùng-ĐT: 0931906721

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV Tiểu học Hạng 3

Sáng

Phát triển năng lực nghề nghiệp GV Tiểu học

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp-ĐT: 0913472645

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn PP dạy học môn toán ở Trường MN

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Hương

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP - LT

Sáng

Môn Tâm lý giao tiếp - Ứng xử trong công sở

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Lê Thị Xuân Mai-ĐT: 01673883529

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Lập và thẩm định dự án đầu tư

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hành chính

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn VB2-K2 (17B2NNA1)

Sáng

Môn Tiếng Anh Du Lịch

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Phạm Thị Hải Trang-ĐT: 0905184684

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng Tiếng Anh B1.2

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905384199

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn PL về HĐ tín dụng và đảm bảo tín dụng

B302

B302

 

Chiều

GV Thầy Đinh Anh Tuấn

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

13

- Lớp Dược C4

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B303+B304

B303+B304

 

Chiều

 

B303+B304

B303+B304

Tối

 

 

 

 

B303+B304

 

 

 

14

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Múa cơ bản

B403

B403

 

Chiều

GV Thầy Thi - ĐT: 0989940285

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Trung cấp SPMN T618MNPY

Sáng

Môn Múa và PP cho trẻ vận động theo nhạc

C104

C104

 

Chiều

GV Cô Huyền-ĐT: 0978380180

C104

C104

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2-K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ Năng CNTT cơ bản

P.Máy 1

P.Máy 1

 

 16

Chiều

GV Ths. Nguyễn Đăng Bắc-ĐT: 0978854549

P.Máy 1

P.Máy 1

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp BD Sau ĐH GDCT K27

Sáng

 

D402

D402

 

Chiều

 

D402

D402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

 

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/7 ĐẾN NGÀY 08/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 02/7/2018 ĐẾN NGÀY 08/7/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

02/7

03/7

04/7

05/7

06/7

07/7

08/7

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự 1

A301

A301

 

Chiều

GV Ths. Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Môn Luật hôn nhân và Gia đình

A302

A302

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS H2

Sáng

 

A305

A305

 

Chiều

 

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV MN Hạng 3

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Phát triển ngôn ngữ

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Phượng

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP - LT

Sáng

Môn Hành vi tổ chức

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Hợi

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp Trung cấp SPMN T618MNPY

Sáng

Môn Mỹ Thuật

B102

B102

 

Chiều

GV Cô Quyên

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh văn -VB2-K2 (17B2NNA1)

Sáng

 

 

B202

 

Chiều

 

 

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Hệ Thống thông tin kế toán

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Ngọc Thiện-ĐT: 0996959575

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

11

- Lớp BD GV Tiểu học H3

Sáng

 

B205

B205

 

Chiều

 

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng Tiếng Anh B1.2

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905384199

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH GDTH H28 + T28

Sáng

Môn PP dạy học Môn Toán ở Tiểu học

B302

B302

 

 

Chiều

GV Ths. Đào Ngọc Hân

B302

B302

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH CTXH K4

Sáng

Môn Gia đình học và CTXH Gia đình

B303

B303

 

Chiều

GV Thầy Thương - ĐT: 0984821975

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Múa cơ bản

B403

B403

 

Chiều

GV Thầy Thi - ĐT: 0989940285

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

Trang 1 / 43

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2226418
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
261
1185
3498
2215153
19272
29001
2226418

IP: 54.224.83.221
18-07-2018 02:47:30