read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN NGÀY 23/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 17/9/2018 ĐẾN NGÀY 23/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

17/9

18/9

19/9

20/9

21/9

22/9

23/9

01

- Lớp TCSPMN 13C

Sáng

Môn Kỹ năng hát múa

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Chung

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Pháp luật dân sự về tài sản và QSH

A302

A302

 

Chiều

 Ths. Ngô Văn Tăng Phước-ĐT: 0903691915

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Quản trị ngành CTXH

A305

A305

 

Chiều

Cô Nguyễn T.Diễm Hương-ĐT: 0904942469

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN K2QNG

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

A306

A306

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Thiều

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng CSVN

A308

A308

 

Chiều

GV Từ Anh Nguyệt

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Kế Toán Ngân Hàng

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh VB2 K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng Anh B1.3

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Thư-ĐT: 0986787904

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh VB2 K2 (17B2NNA1)

Sáng

Môn PP Giảng dạy tiếng Anh

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí-ĐT:

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật Kinh tế dân sự

Sáng

Môn Luật đất đai - môi trường

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật-ĐT: 0914005656

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH TCSPMN 12B

Sáng

Ôn thi tốt nghiệp

B302

B302

 

Chiều

GV Nguyễn Đức Thới

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH GDMN K28

Sáng

Môn Toán cơ sở 2

B303

B303

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Phương Thảo-ĐT: 0983388420

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Dược học cổ truyền

B304

B304

Máy chiếu

Chiều

GV Cô Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Giáo dục quốc phòng

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Thầy Đồng Trọng Kỳ-ĐT: 0979001227

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp HCVT K3

Sáng

Môn Ứng dụng CNTT trong Hành chính

B307

P.Máy 1

Máy chiếu

Chiều

GV Thầy Cảnh-ĐT: 0916623591

B307

P.Máy 1

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH VB2 Luật DE15L39B + VB16L39A

Sáng

Môn Nghiệp vụ tòa án

B308

B308

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Văn Hải-ĐT: 0967020988

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Môn Dự báo trong kinh doanh

C103

C103

Máy chiếu

Chiều

Cô Trần Kim Ngọc-ĐT: 01655161873

C103

C103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐH QTKD K5 VÀ ĐH CTXH K1

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo cho anh chị sinh viên lớp Đại học QTKD K5 và lớp Đại học CTXH K1 thời gian nhận Bằng tốt nghiệp ...

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 16/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 10/9/2018 ĐẾN NGÀY 16/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

10/9

11/9

12/9

13/9

14/9

15/9

16/9

01

- Lớp TCSPMN 13B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A402

A402

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thúy

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp TCSPMN 12B

Sáng

Ôn thi Tốt nghiệp

A403

A403 

 

Chiều

GV Thầy Phạm Văn Liệu

 A403

A403 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 + VB2 (DE15L39B) + VB2 (VB16L39A)

Sáng

Môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

A302

A302

 

Chiều

GV Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN T618

Sáng

Môn Dinh dưỡng trẻ em

A305

A305

 

Chiều

GV Vy Thanh Hiển-ĐT: 0935601850

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP K2

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Hóa dược

A307

A307

 

Chiều

GV Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH CTXH K18

Sáng

Môn Quản trị học

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Hoàng Mạnh Dũng-ĐT: 0903831122

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Lý luận NN và Pháp Luật 2

 

B103

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Phượng -ĐT: 0982827740

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

B103

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1; 17LTTKT1; 17LTCKT1

Sáng

Môn Kiểm Toán

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Hữu Quy-ĐT: 0913183365

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh văn VB2-K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng anh B1.3

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Thư-ĐT: 0986787904

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh VB2-K2

Sáng

Môn PP Giảng dạy tiếng anh

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Diên Khánh-ĐT: 0905384199

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Logic và Kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV Ts. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913444191

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH QLĐĐ K1TN

Sáng

Môn QH Tổng thể PTKT-XH

B302

B302

 

Chiều

GV Ths. Đặng Thị Thúy Kiều-ĐT: 0905482419

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH GDMN K28

Sáng

Môn Lý thuyết ấm nhạc

B303

B303

 

Chiều

GV Ths. Phạm Thị Thu Hà-ĐT: 0935286518

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

17

- Lớp ĐH QTVP K1

Sáng

Môn Thực hành ngôn ngữ văn bản

B304

 

 

Chiều

GV Ths.Lê Xuân Hoàng-ĐT: 0985389660

B304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Trực tuyến

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B304

 

Chiều

 

 

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp TC HCVT K3

Sáng

Môn Lý luận QL HCNN

B306

B306

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Tấn Công-ĐT: 0935686562

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Thực hành công tác XH nhóm

B307

B307

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Nhẫn-ĐT: 0939021050

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Trung cấp SPMN T718

Sáng

Tâm lý học đại cương

B308

B308

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Thiều-ĐT: 0944233758

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Hoạt động vui chơi

B401

A308

 

Chiều

GV Cô Hải

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

23

- Lớp ĐH Luật B4-Từ xa

Sáng

Thi kết thúc học phần

B402

B402

 

Chiều

 

B402

B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

24

- Lớp ĐH CTXH K4-Từ xa

Sáng

Thi kết thúc học phần

B403

B403

 

Chiều

 

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

- Lớp ĐH Hành chính K5 (L26)

Sáng

Thi kết thúc học phần

A105

A105

 

Chiều

 

A105

A105

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

26

- Lớp ĐH Kế toán LT K6 (T25)

Sáng

Thi kết thúc học phần

A106

A106

 

Chiều

 

A106

A106

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

27

- Lớp Trung Bảo vệ

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

Sân thượng dãy B

 

 

Chiều

GV Thầy Danh

Sân thượng dãy B

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 2 LỚP ĐẠI HỌC QLĐĐ K1TN

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo lịch học kỳ 2 ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 3 NĂM 2018

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018...

Trang 1 / 47

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2294073
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
909
930
4015
2282739
19209
32180
2294073

IP: 54.166.141.69
20-09-2018 19:23:31