read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 14/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 14/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự 2

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Diệp Huyền Thảo-ĐT: 01683399686

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quản trị nguồn nhân lực

A302

A302

 

Chiều

Thầy Nguyễn Tiến Dũng-đt: 01689967411

A302

A302

Tối

 

 

 

 

A302

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A304

A304

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật hiến pháp 2

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-đt: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 13C

Sáng

Môn giáo dục chính trị

A306

A306

 

Chiều

Thầy Huân

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Tạo hình

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Hà

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Văn học thiếu nhi

A308

A308

 

Chiều

Cô Hà

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế toán - LT K6

Sáng

Môn Phân tích báo cáo tài chính

B202

B202

 

Chiều

GV Ths.Lương Thị Thúy Diễm-ĐT: 0989692578

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế toán-TBD

Sáng

Môn Kế toán tài chính 1

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Đinh Thị Kim Tuyến-ĐT: 0905307002

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

10

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Logic

B205

B205

 

Chiều

GV TS.Nguyễn Thị Ngọc Thùy-ĐT: 0919221137

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật KT-DS ( TB Dương)

Sáng

Môn PL dân sự về Tài sản và Quyền sở hữu

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Ngô Văn Tăng Phước-0903691915

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Chính trị 

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Thúy

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Trung cấp HCVT K2 + TVTB K2

Sáng

Môn Chính trị

B303

B303

 

Chiều

GV Thầy Trưng

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Thực hành dược liệu

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Thương

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12