read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 14/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 14/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự 2

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Diệp Huyền Thảo-ĐT: 01683399686

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quản trị nguồn nhân lực

A302

A302

 

Chiều

Thầy Nguyễn Tiến Dũng-đt: 01689967411

A302

A302

Tối

 

 

 

 

A302

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A304

A304

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật hiến pháp 2

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-đt: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 13C

Sáng

Môn giáo dục chính trị

A306

A306

 

Chiều

Thầy Huân

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Tạo hình

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Hà

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Văn học thiếu nhi

A308

A308

 

Chiều

Cô Hà

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế toán - LT K6

Sáng

Môn Phân tích báo cáo tài chính

B202

B202

 

Chiều

GV Ths.Lương Thị Thúy Diễm-ĐT: 0989692578

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế toán-TBD

Sáng

Môn Kế toán tài chính 1

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Đinh Thị Kim Tuyến-ĐT: 0905307002

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

10

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Logic

B205

B205

 

Chiều

GV TS.Nguyễn Thị Ngọc Thùy-ĐT: 0919221137

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật KT-DS ( TB Dương)

Sáng

Môn PL dân sự về Tài sản và Quyền sở hữu

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Ngô Văn Tăng Phước-0903691915

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Chính trị 

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Thúy

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Trung cấp HCVT K2 + TVTB K2

Sáng

Môn Chính trị

B303

B303

 

Chiều

GV Thầy Trưng

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Thực hành dược liệu

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Thương

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV