read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 15/01/2018 ĐẾN NGÀY 21/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

21/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Tư pháp quốc tế 1

A301

A301

 

Chiều

GV Ths Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A302

A302

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật hành chính 2

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH QTVP-LT (Trà Vinh)

Sáng

Môn Quản trị nguồn nhân lực

A305

A305

 

Chiều

Thầy Nguyễn Tiến Dũng-đt: 01689967411

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH QTKD - K15 (Từ xa)

Sáng

Môn Quản trị kinh doanh quốc tế

A306

A306

 

Chiều

GV Nguyễn Đức Hoài Anh

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Kỹ năng múa

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Thi

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Ôn tốt nghiệp: Cơ sở ngành

A308

A308

 

Chiều

Giáo viên Thầy Giới

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Dược Cổ Truyền

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Dương Trọng Giang

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Môn Thông Tin và Tin học hành chính

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Trần Thị Liên-ĐT: 0983177218

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán-LT K6

Sáng

Môn Kế toán tài chính 2

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Hà-ĐT: 0934846366

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán  (Thái Bình Dương)

Sáng

Môn PL dân sự về Tài sản và Quyền sở hữu

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Ngô Văn Tăng Phước-0903691915

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nói 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths.Trần Ngọc Diên Khánh

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-DS ( TB Dương)

Sáng

Môn Logic và kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Chính trị 

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Thúy

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Dược C2

Sáng

Ôn môn chính trị

 

 

 

Chiều

GV Cô Thúy

 

 

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

B303

B303

 

Chiều

Cô Thủy

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

17

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B304

B304

 

Chiều

GV Ths.Võ Thị Diễm Lệ-ĐT: 01689962191

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12