read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 21/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 15/01/2018 ĐẾN NGÀY 21/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

21/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Tư pháp quốc tế 1

A301

A301

 

Chiều

GV Ths Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A302

A302

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2 (Trà Vinh)

Sáng

Môn Luật hành chính 2

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH QTVP-LT (Trà Vinh)

Sáng

Môn Quản trị nguồn nhân lực

A305

A305

 

Chiều

Thầy Nguyễn Tiến Dũng-đt: 01689967411

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH QTKD - K15 (Từ xa)

Sáng

Môn Quản trị kinh doanh quốc tế

A306

A306

 

Chiều

GV Nguyễn Đức Hoài Anh

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Kỹ năng múa

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Thi

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Ôn tốt nghiệp: Cơ sở ngành

A308

A308

 

Chiều

Giáo viên Thầy Giới

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Dược Cổ Truyền

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Dương Trọng Giang

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Môn Thông Tin và Tin học hành chính

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Trần Thị Liên-ĐT: 0983177218

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán-LT K6

Sáng

Môn Kế toán tài chính 2

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Hà-ĐT: 0934846366

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán  (Thái Bình Dương)

Sáng

Môn PL dân sự về Tài sản và Quyền sở hữu

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Ngô Văn Tăng Phước-0903691915

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nói 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths.Trần Ngọc Diên Khánh

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-DS ( TB Dương)

Sáng

Môn Logic và kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Chính trị 

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Thúy

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Dược C2

Sáng

Ôn môn chính trị

 

 

 

Chiều

GV Cô Thúy

 

 

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

B303

B303

 

Chiều

Cô Thủy

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

17

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B304

B304

 

Chiều

GV Ths.Võ Thị Diễm Lệ-ĐT: 01689962191

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV