read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 28/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 28/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 22/01/2018 ĐẾN NGÀY 28/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

28/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 ( Đối tượng khác ngành học; VB2 và sinh viên còn lại nghỉ)

Sáng

Môn Văn Thư Lưu Trữ

A301

A301

 

Chiều

GV Ths Nguyễn Thị Tuyết Nga

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH CTXH K15 (ĐH Mở TP.HCM)

Sáng

Môn Sức khỏe tâm thần

A302

A302

 

Chiều

GV Cô Phương Dung

A302

A302

Tối

 

 

 

 

A302

A302

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính 2

A304

A304

 

Chiều

GV Ths Phan Văn Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Thủy

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 A307

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Kỹ Năng hát

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Tuyên

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Tin học đại cương

B202

P.Máy 3

 

Chiều

GV Thầy Ngô Hữu Cảnh

B202

P.Máy 3

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Kế toán K1 (TBD)

Sáng

Môn Kế toán quản trị

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Thị Phương Anh-ĐT: 01657215134

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nói 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths.Trần Ngọc Diên Khánh

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Logic và kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp TC TVTB K2

Sáng

 

B304

B304 + B306

 

Chiều

 

B304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp TC HCVT K2

Sáng

 

B306

P.Máy 1

 

Chiều

 

B306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Dược C3

Sáng

Thực hành kiểm nghiệm thuốc - Mỹ Phẩm

A106+A107

A107

 

Chiều

Cô Thảo + Cô Phương

A106+A107

A106 + A107

Tối

 

 

 

 

A106 + A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV