read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 28/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 28/01/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 22/01/2018 ĐẾN NGÀY 28/01/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

28/01

01

- Lớp ĐH Luật K3 ( Đối tượng khác ngành học; VB2 và sinh viên còn lại nghỉ)

Sáng

Môn Văn Thư Lưu Trữ

A301

A301

 

Chiều

GV Ths Nguyễn Thị Tuyết Nga

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH CTXH K15 (ĐH Mở TP.HCM)

Sáng

Môn Sức khỏe tâm thần

A302

A302

 

Chiều

GV Cô Phương Dung

A302

A302

Tối

 

 

 

 

A302

A302

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính 2

A304

A304

 

Chiều

GV Ths Phan Văn Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Thủy

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 A307

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Kỹ Năng hát

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Tuyên

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Tin học đại cương

B202

P.Máy 3

 

Chiều

GV Thầy Ngô Hữu Cảnh

B202

P.Máy 3

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Kế toán K1 (TBD)

Sáng

Môn Kế toán quản trị

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Thị Phương Anh-ĐT: 01657215134

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nói 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths.Trần Ngọc Diên Khánh

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Logic và kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp TC TVTB K2

Sáng

 

B304

B304 + B306

 

Chiều

 

B304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp TC HCVT K2

Sáng

 

B306

P.Máy 1

 

Chiều

 

B306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Dược C3

Sáng

Thực hành kiểm nghiệm thuốc - Mỹ Phẩm

A106+A107

A107

 

Chiều

Cô Thảo + Cô Phương

A106+A107

A106 + A107

Tối

 

 

 

 

A106 + A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12