read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN NGÀY 04/02/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN NGÀY 04/02/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 29/01/2018 ĐẾN NGÀY 04/02/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

03/02

04/02

01

- Lớp ĐH Luật Kinh Tế - DS

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

A301+A302

 

Chiều

 

 

A301+A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hiến pháp

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

03

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A305

 

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Thủy

A307

A307

Tối

 

 

 

 

A307 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Ôn Tốt nghiệp

A308

A308

 

Chiều

GV Ths. Trần Văn Triệu

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Quản lý Đất Đai K1TN ( Tuyển sinh với ĐH Tây Nguyên Tháng 12-2017)

Sáng

Môn Pháp Luật đất đai

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Trần Đình Thế-ĐT: 0913434357

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Môn Quản lý Nhà nước về đối ngoại

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Phạm Anh Tuấn-ĐT: 0905108898

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

B202

B202

 

Chiều

GV PGS-TS. Trần Thị Cẩm Thanh-ĐT: 0913499523

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán K1 (TBD)

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B203

 

Chiều

 

 

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn VB2-K2

Sáng

Môn Nghe 3

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật K3-LT (Chỉ đối tượng khác ngành học)

Sáng

Môn Văn Thư Lưu Trữ

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Tuyết Nga

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Tin học đại cương

P.Máy 1

P.Máy 1

 

Chiều

GV Ngô Hữu Cảnh

P.Máy 1

P.Máy 1

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12