read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN NGÀY 04/02/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN NGÀY 04/02/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 29/01/2018 ĐẾN NGÀY 04/02/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

03/02

04/02

01

- Lớp ĐH Luật Kinh Tế - DS

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

A301+A302

 

Chiều

 

 

A301+A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hiến pháp

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

03

- Lớp Trung Cấp SPMN 13B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A305

 

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Nhạc cơ sở

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Thủy

A307

A307

Tối

 

 

 

 

A307 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Ôn Tốt nghiệp

A308

A308

 

Chiều

GV Ths. Trần Văn Triệu

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Quản lý Đất Đai K1TN ( Tuyển sinh với ĐH Tây Nguyên Tháng 12-2017)

Sáng

Môn Pháp Luật đất đai

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Trần Đình Thế-ĐT: 0913434357

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Môn Quản lý Nhà nước về đối ngoại

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Phạm Anh Tuấn-ĐT: 0905108898

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Môn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

B202

B202

 

Chiều

GV PGS-TS. Trần Thị Cẩm Thanh-ĐT: 0913499523

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán K1 (TBD)

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B203

 

Chiều

 

 

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn VB2-K2

Sáng

Môn Nghe 3

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật K3-LT (Chỉ đối tượng khác ngành học)

Sáng

Môn Văn Thư Lưu Trữ

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Tuyết Nga

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Tin học đại cương

P.Máy 1

P.Máy 1

 

Chiều

GV Ngô Hữu Cảnh

P.Máy 1

P.Máy 1

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV