read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 04/03/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 04/03/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 26/02/2018 ĐẾN NGÀY 04/03/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

26/2

27/2

28/2

01/3

02/3

03/3

04/3

01

- Lớp Trung Cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Làm quen tác phẩm văn học

A304

A304

 

Chiều

GV: Cô Hà-ĐT: 0932135213

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Tuyết-ĐT: 0905264370

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Giáo dục chính trị

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Huân-ĐT: 0978108005

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1 (ĐH Tây Nguyên)

Sáng

Môn Thổ Nhưỡng

B102

B102

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Hải Đăng-ĐT: 0914413444

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH Kế Toán K1 (TBD)

Sáng

Môn Kế toán tài chính 2

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Đinh Thị Hải Yến-ĐT: 0908545795

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

B202

 

 

06

- Lớp ĐH Hành chính K4 (L24)

Sáng

Môn Tổ chức bộ máy hành chính NN

B203

B203

 

Chiều

TS. Nguyễn Thị Ngân Loan

B203

 

Tối

ĐT: 0915367515

B203

B203

 

 

07

- Lớp ĐH Anh văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nghe 3

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905025809

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Luật KT

Sáng

Môn Luật lao động

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Phan Thanh Tùng-ĐT: 0907583001

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Dược C3

Sáng

Thục hành dược lý

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Lan

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV