read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 04/03/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 04/03/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 26/02/2018 ĐẾN NGÀY 04/03/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

26/2

27/2

28/2

01/3

02/3

03/3

04/3

01

- Lớp Trung Cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Làm quen tác phẩm văn học

A304

A304

 

Chiều

GV: Cô Hà-ĐT: 0932135213

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Tuyết-ĐT: 0905264370

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Giáo dục chính trị

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Huân-ĐT: 0978108005

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1 (ĐH Tây Nguyên)

Sáng

Môn Thổ Nhưỡng

B102

B102

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Hải Đăng-ĐT: 0914413444

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH Kế Toán K1 (TBD)

Sáng

Môn Kế toán tài chính 2

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Đinh Thị Hải Yến-ĐT: 0908545795

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

B202

 

 

06

- Lớp ĐH Hành chính K4 (L24)

Sáng

Môn Tổ chức bộ máy hành chính NN

B203

B203

 

Chiều

TS. Nguyễn Thị Ngân Loan

B203

 

Tối

ĐT: 0915367515

B203

B203

 

 

07

- Lớp ĐH Anh văn-VB2-K2

Sáng

Môn Nghe 3

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905025809

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Luật KT

Sáng

Môn Luật lao động

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Phan Thanh Tùng-ĐT: 0907583001

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Dược C3

Sáng

Thục hành dược lý

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Lan

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12