read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 05/3 ĐẾN NGÀY 11/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 05/3 ĐẾN NGÀY 11/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 05/3/2018 ĐẾN NGÀY 11/3/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

05/3

06/3

07/3

08/3

09/3

10/3

11/3

01

- Lớp ĐH HC K4

Sáng

Chuyên đề Cải cách hành chính

A301

A301

 

Chiều

GV Cao Kỳ Nam-ĐT: 0983344490

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH QTVP

Sáng

Môn Khoa học quản lý

A302

A302

 

Chiều

GV Nguyễn Văn Hợi-ĐT: 0988606963

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật LT K4 (VB2 không học)

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng

A304

A304

 

Chiều

GV Hồ Văn Mười-ĐT:0919316156

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hiến pháp

A305

A305

 

Chiều

GV Thầy Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

A306

A306

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tâm lý trẻ em

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thới

A307

 

Tối

 

A307

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

B102

B102

 

Chiều

GV TS. Trần Văn Thủy-ĐT: 0914098071

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hành chính

B103

B103

 

Chiều

GV Thầy Phan Văn Hiền

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp thi lần 2 lớp ĐH 36K19PY + 37K19PY

Sáng

Thi lần 2

 

B202

 

 

 

Chiều

GV Trần Trung

B202

B202

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Luật luật sư

B202

B202

 

Chiều

GV Trần Trung

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH Kế Toán TBD

Sáng

Môn Nhập môn TTTC và Ngân Hàng

B203

B203

 

Chiều

GV Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh Văn VB2 K2

Sáng

Môn đọc 4

B205

B205

 

Chiều

GV Cô Đoàn Thị Thu Hà-ĐT: 0914485521

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật KT TBD

Sáng

Môn Luật lao động

B206

B206

 

Chiều

GV Thầy Phan Thanh Tùng-ĐT: 0907583001

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH CTXH K1

Sáng

Thi Kết thúc học phần

 

B306

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH QTKD K5

Sáng

Thi Kết thúc học phần

 

B307

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp Dược C4AB + C3

Sáng

Thi Kết thúc học phần

B401 +B402

B401+B402

 

Chiều

 

B401 +B402

B401+B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV