read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 05/3 ĐẾN NGÀY 11/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 05/3 ĐẾN NGÀY 11/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 05/3/2018 ĐẾN NGÀY 11/3/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

05/3

06/3

07/3

08/3

09/3

10/3

11/3

01

- Lớp ĐH HC K4

Sáng

Chuyên đề Cải cách hành chính

A301

A301

 

Chiều

GV Cao Kỳ Nam-ĐT: 0983344490

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH QTVP

Sáng

Môn Khoa học quản lý

A302

A302

 

Chiều

GV Nguyễn Văn Hợi-ĐT: 0988606963

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật LT K4 (VB2 không học)

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng

A304

A304

 

Chiều

GV Hồ Văn Mười-ĐT:0919316156

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hiến pháp

A305

A305

 

Chiều

GV Thầy Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

A306

A306

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tâm lý trẻ em

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thới

A307

 

Tối

 

A307

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

B102

B102

 

Chiều

GV TS. Trần Văn Thủy-ĐT: 0914098071

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hành chính

B103

B103

 

Chiều

GV Thầy Phan Văn Hiền

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp thi lần 2 lớp ĐH 36K19PY + 37K19PY

Sáng

Thi lần 2

 

B202

 

 

 

Chiều

GV Trần Trung

B202

B202

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Luật luật sư

B202

B202

 

Chiều

GV Trần Trung

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH Kế Toán TBD

Sáng

Môn Nhập môn TTTC và Ngân Hàng

B203

B203

 

Chiều

GV Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh Văn VB2 K2

Sáng

Môn đọc 4

B205

B205

 

Chiều

GV Cô Đoàn Thị Thu Hà-ĐT: 0914485521

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật KT TBD

Sáng

Môn Luật lao động

B206

B206

 

Chiều

GV Thầy Phan Thanh Tùng-ĐT: 0907583001

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH CTXH K1

Sáng

Thi Kết thúc học phần

 

B306

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH QTKD K5

Sáng

Thi Kết thúc học phần

 

B307

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp Dược C4AB + C3

Sáng

Thi Kết thúc học phần

B401 +B402

B401+B402

 

Chiều

 

B401 +B402

B401+B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12