read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 12/3 ĐẾN NGÀY 18/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 12/3 ĐẾN NGÀY 18/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 12/3/2018 ĐẾN NGÀY 18/3/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

12/3

13/3

14/3

15/3

16/3

17/3

18/3

01

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Thi tốt nghiệp

A301 + A302

 

 

Chiều

 

 

 

 

A301

A301 + A302

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật môi Trường

A304

A304

 

Chiều

GV Ths Lê Đức Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hình sự 1

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Lệ Giang

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

A306

 

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Giáo dục chính trị

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Huân-ĐT: 0978108005

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo-ĐT: 0914176996

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

B102

B102

 

Chiều

GV TS. Trần Văn Thủy-ĐT: 0914098071

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Thực hành dược lý

B202

B202

 

Chiều

GV Cô Lan

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế Toán TBD

Sáng

Môn MarKeting căn bản

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Dạ Thảo

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2 K2

Sáng

Môn đọc 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Đoàn Thị Thu Hà

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật K4  (VB2 K2 không học)

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng

B206

B206

 

Chiều

GV Hồ Văn Mười-ĐT:0919316156

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B302 

B302

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Diễm Lệ-ĐT: 0978602974

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

13

- Lớp Thi Trực Tuyến

Sáng

 

 

B303

 

Chiều

 

 

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Vi sinh - Ký sinh Trùng

B304

B304

 

Chiều

GV Thầy Thi

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12