read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 12/3 ĐẾN NGÀY 18/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 12/3 ĐẾN NGÀY 18/3/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 12/3/2018 ĐẾN NGÀY 18/3/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

12/3

13/3

14/3

15/3

16/3

17/3

18/3

01

- Lớp ĐH Luật K2 + VB2

Sáng

Thi tốt nghiệp

A301 + A302

 

 

Chiều

 

 

 

 

A301

A301 + A302

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật môi Trường

A304

A304

 

Chiều

GV Ths Lê Đức Hiền

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hình sự 1

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Lệ Giang

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

A306

 

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Giáo dục chính trị

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Huân-ĐT: 0978108005

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo-ĐT: 0914176996

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

B102

B102

 

Chiều

GV TS. Trần Văn Thủy-ĐT: 0914098071

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Thực hành dược lý

B202

B202

 

Chiều

GV Cô Lan

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

09

- Lớp ĐH Kế Toán TBD

Sáng

Môn MarKeting căn bản

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Dạ Thảo

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2 K2

Sáng

Môn đọc 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Đoàn Thị Thu Hà

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật K4  (VB2 K2 không học)

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng

B206

B206

 

Chiều

GV Hồ Văn Mười-ĐT:0919316156

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B302 

B302

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Diễm Lệ-ĐT: 0978602974

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

13

- Lớp Thi Trực Tuyến

Sáng

 

 

B303

 

Chiều

 

 

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Vi sinh - Ký sinh Trùng

B304

B304

 

Chiều

GV Thầy Thi

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV