read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/3 ĐẾN NGÀY 01/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 26/3 ĐẾN NGÀY 01/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 26/3/2018 ĐẾN NGÀY 01/4/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

26/3

27/3

28/3

29/3

30/3

31/3

01/4

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hình sự 1

A301 

A301

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A301 

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật môi Trường

A302

A302

 

Chiều

GV Ths Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Kỹ thuật chăm sóc khách hàng

A304

A304

 

Chiều

GV Cô Lý Thị Bé Luyễn-ĐT: 0974229706

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật dân sự 3

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Tố Phong-ĐT: 0903199570

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Hạng Giáo viên

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Vệ sinh dinh dưỡng

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Chường-ĐT: 01227777359

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn làm quen với tác phẩm văn học

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Hà

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Quản lý nguồn nước

B102

B102

 

Chiều

GV Ths. Hồ Đình Bảo-ĐT: 0935331551

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Vật lý đại cương

B103

B103

 

Chiều

GV Phạm Thuyền

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật KT (Danh sách 1)

Sáng

 Ôn chuẩn đầu ra Anh văn

B202

B202

 

Chiều

 

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán K1-TBD

Sáng

Ôn Anh Văn chuẩn đầu ra

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Đăng Bắc

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Viết 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Hoài Phương

B205

B205

Tối

ĐT: 01215297700

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT (Danh sách 2)

Sáng

Ôn Anh Văn chuẩn đầu ra

B206

B206

 

Chiều

Thầy Ths. Nguyễn Thúc Trí

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật B3-Từ xa

Sáng

Luật hôn nhân GĐ + Luật thi hành án DS

B302

B302

 

Chiều

GV: Nguyễn Thị Lê Huyền

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

B302

 

 

15

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Dược học cổ truyền

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Phương

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

15

- Lớp ĐH Hành Chính K5 (L26)

Sáng

Môn Kinh tế học

B304

B304

 

Chiều

GV Cô Thư

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Môi Trường xung Quanh

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Tuyết

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp Ôn chuyển đổi SĐH Luật

Sáng

Môn Môi Trường xung Quanh

B307

B307

 

Chiều

GV Cô Tuyết

B307

B307

Tối

 

 

 

 

B307

 

 

 

15

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Tư pháp quốc tê

B308

B308

 

Chiều

GV Cô Mai Vân Anh

B308

B308

Tối

 

 

 

 

B308

 

 

 

18

- Thi Từ xa ĐH Mở

Sáng

 

B401+B402+B403

B401+B402+B403

 

Chiều

 

B401+B402+B403

B401+B402+B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.