read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/4 ĐẾN NGÀY 08/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/4 ĐẾN NGÀY 08/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 02/4/2018 ĐẾN NGÀY 08/4/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

02/4

03/4

04/4

05/4

06/4

07/4

08/4

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính

A301 

A301

 

Chiều

GV Ths.Phan Văn Hiền -ĐT: 0986804118

A301 

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hình sự 2

A302

A302

 

Chiều

GV Ths Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quan lý và PT tổ chức HCNN

A304

A304

 

Chiều

GV Tài Lê Khanh-ĐT: 0963363907

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật dân sự 3

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Tố Phong-ĐT: 0903199570

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Hạng Giáo viên

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tâm lý trẻ em

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thới-ĐT: 0914143087

A307

A307

Tối

 

A307

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Phát triển Ngôn Ngữ

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Phượng

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Chính trị 1

B102

B102

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Trang-ĐT: 005595090

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Văn học thiếu nhi

B103

B103

 

Chiều

GV Cô Nga-ĐT: 0975639105

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn QLNN về Kinh tế

B202

B202

 

Chiều

GV TS. Lê Bảo

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán K1-TBD

Sáng

Thi kết thúc học phần

B203

 

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Viết 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Hoài Phương

B205

B205

Tối

ĐT: 01215297700

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Luật cạnh tranh

B206

B206

 

Chiều

GV Trịnh Thị Tuyết Nhung-ĐT: 01692563218

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6 (T25)

Sáng

Thi kết thúc học phần

B302

B302

 

Chiều

 

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Tâm lý học xã hội

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Trà-ĐT: 0902789881

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật B3 (Từ xa)

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự

 

B304

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Lệ Huyền

 

B304

Tối

 

 

 

 

 

B304

B304

 

17

- Lớp ĐH Luật TN (Từ xa)

Sáng

Môn Luật hình sự

B306

B306

 

Chiều

GV Nguyễn Ngọc Kiện

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Thi kết thúc học phần

B401+B402

B401+B402

 

Chiều

 

B401+B402

B401+B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Thi kết thúc học phần

B403

B403

 

Chiều

 

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp ĐH QTKD K5

Sáng

Test Thực tập tốt nghiệp

 

C103

 

Chiều

 

 

C103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Thực hành hóa vô cơ

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Tuyết-ĐT: 0903527568

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV