read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/4 ĐẾN NGÀY 08/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/4 ĐẾN NGÀY 08/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 02/4/2018 ĐẾN NGÀY 08/4/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

02/4

03/4

04/4

05/4

06/4

07/4

08/4

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính

A301 

A301

 

Chiều

GV Ths.Phan Văn Hiền -ĐT: 0986804118

A301 

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hình sự 2

A302

A302

 

Chiều

GV Ths Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quan lý và PT tổ chức HCNN

A304

A304

 

Chiều

GV Tài Lê Khanh-ĐT: 0963363907

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật dân sự 3

A305

A305

 

Chiều

GV Cô Tố Phong-ĐT: 0903199570

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Hạng Giáo viên

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tâm lý trẻ em

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thới-ĐT: 0914143087

A307

A307

Tối

 

A307

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Phát triển Ngôn Ngữ

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Phượng

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Chính trị 1

B102

B102

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Trang-ĐT: 005595090

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Văn học thiếu nhi

B103

B103

 

Chiều

GV Cô Nga-ĐT: 0975639105

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn QLNN về Kinh tế

B202

B202

 

Chiều

GV TS. Lê Bảo

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán K1-TBD

Sáng

Thi kết thúc học phần

B203

 

 

Chiều

 

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn-VB2-K2

Sáng

Viết 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Hoài Phương

B205

B205

Tối

ĐT: 01215297700

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Luật cạnh tranh

B206

B206

 

Chiều

GV Trịnh Thị Tuyết Nhung-ĐT: 01692563218

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6 (T25)

Sáng

Thi kết thúc học phần

B302

B302

 

Chiều

 

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Tâm lý học xã hội

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Trà-ĐT: 0902789881

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật B3 (Từ xa)

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự

 

B304

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Lệ Huyền

 

B304

Tối

 

 

 

 

 

B304

B304

 

17

- Lớp ĐH Luật TN (Từ xa)

Sáng

Môn Luật hình sự

B306

B306

 

Chiều

GV Nguyễn Ngọc Kiện

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Hành Chính K4

Sáng

Thi kết thúc học phần

B401+B402

B401+B402

 

Chiều

 

B401+B402

B401+B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Thi kết thúc học phần

B403

B403

 

Chiều

 

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp ĐH QTKD K5

Sáng

Test Thực tập tốt nghiệp

 

C103

 

Chiều

 

 

C103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Thực hành hóa vô cơ

A107

A107

 

Chiều

GV Cô Tuyết-ĐT: 0903527568

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12