read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN NGÀY 15/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN NGÀY 15/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 15/4/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

09/4

10/4

11/4

12/4

13/4

14/4

15/4

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính

A301

A301

 

Chiều

GV Ths.Phan Văn Hiền -ĐT: 0986804118

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hình sự 2

A302

A302

 

Chiều

GV Ths Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quan hệ công chúng

A304

A304

 

Chiều

GV Nguyễn Văn Hợi-ĐT: 0988606963

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4  (VB2 không học)

Sáng

Môn PP Nghiên cứu khoa học

A305

A305

 

Chiều

GV Ths.Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Hạng Giáo viên

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Vệ sinh dinh dưỡng

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Chường

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung Quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Đánh giá đất đai

B102

B102

 

Chiều

GV Ts. Nguyễn Văn Sanh-ĐT: 0905182238

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Phương pháp tạo hình

B103

B103

 

Chiều

GV Cô Bình

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH QTKD K15 (Từ xa)

Sáng

Môn Thương mại điện tử

B302

B302

 

Chiều

GV Thầy Dũng

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Kiểm nghiệm thuốc

B203

B203

 

Chiều

GV Thầy Hà

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Ôn thi SĐH Luật

Sáng

 

B205

B205

 

Chiều

 

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Luật cạnh tranh

B206

B206

 

Chiều

GV Trịnh Thị Tuyết Nhung-ĐT: 01692563218

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Luật trách nhiệm Bồi thường của NN

B202

B202

 

Chiều

GV Nguyễn.T.Hồng Phượng-ĐT: 0987147679

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

15

- Lớp Trực Tuyến (Elearning)

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B303

 

Chiều

 

 

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật B3 (Từ xa)

Sáng

Môn Luật hình sự

B304

B304

 

Chiều

GV Nguyễn Ngọc Kiện

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH Luật TN (Từ xa)

Sáng

Môn Luật tài chính

B306

B306

 

Chiều

GV Thầy Trung

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV

 

HỌC TRỰC TUYẾN

Dang ky Online

TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12