read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN NGÀY 15/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN NGÀY 15/4/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 15/4/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

09/4

10/4

11/4

12/4

13/4

14/4

15/4

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật hành chính

A301

A301

 

Chiều

GV Ths.Phan Văn Hiền -ĐT: 0986804118

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hình sự 2

A302

A302

 

Chiều

GV Ths Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH QTVP-LT

Sáng

Môn Quan hệ công chúng

A304

A304

 

Chiều

GV Nguyễn Văn Hợi-ĐT: 0988606963

A304

A304

Tối

 

 

 

 

A304

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4  (VB2 không học)

Sáng

Môn PP Nghiên cứu khoa học

A305

A305

 

Chiều

GV Ths.Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Hạng Giáo viên

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Vệ sinh dinh dưỡng

A307

A307

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Chường

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn Môi Trường xung Quanh

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Thảo

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Quản lý đất đai K1

Sáng

Môn Đánh giá đất đai

B102

B102

 

Chiều

GV Ts. Nguyễn Văn Sanh-ĐT: 0905182238

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Phương pháp tạo hình

B103

B103

 

Chiều

GV Cô Bình

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH QTKD K15 (Từ xa)

Sáng

Môn Thương mại điện tử

B302

B302

 

Chiều

GV Thầy Dũng

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Kiểm nghiệm thuốc

B203

B203

 

Chiều

GV Thầy Hà

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp Ôn thi SĐH Luật

Sáng

 

B205

B205

 

Chiều

 

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Luật cạnh tranh

B206

B206

 

Chiều

GV Trịnh Thị Tuyết Nhung-ĐT: 01692563218

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Luật trách nhiệm Bồi thường của NN

B202

B202

 

Chiều

GV Nguyễn.T.Hồng Phượng-ĐT: 0987147679

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

15

- Lớp Trực Tuyến (Elearning)

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B303

 

Chiều

 

 

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật B3 (Từ xa)

Sáng

Môn Luật hình sự

B304

B304

 

Chiều

GV Nguyễn Ngọc Kiện

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH Luật TN (Từ xa)

Sáng

Môn Luật tài chính

B306

B306

 

Chiều

GV Thầy Trung

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV