read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 07/5 ĐẾN NGÀY 13/5/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 07/5 ĐẾN NGÀY 13/5/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 07/5/2018 ĐẾN NGÀY 13/5/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

07/5

08/5

09/5

10/5

11/5

12/5

13/5

01

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục âm nhạc

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Bình-ĐT: 01229977447

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Vệ sinh dinh dưỡng

A403

A403

 

Chiều

GV Cô Thúy-ĐT: 0979121445

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn sinh học đại cương và di truyền

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Phương-ĐT: 0946955064

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Hành chính K5 (L26)

Sáng

Môn pháp luật dân sự và tố tụng dân sự

A302

A302

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A302

A302

Tối

 

A302

 

 

 

05

- Lớp ĐH CTXH K1

Sáng

Thi tốt nghiệp

A304 +A305

 

 

Chiều

 

A304 +A305

 

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp ĐH QTKD K5

Sáng

Thi tốt nghiệp

A306

 

 

Chiều

 

A306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP LT

Sáng

Thi kết thúc học phần

A307

A307

 

Chiều

 

 

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn THCT

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Hiền-ĐT: 0982951235

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn An sinh Nhi đồng và Gia đình

B102

B102

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Nhẫn-ĐT: 0939021050

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Hành chính K4 (L24)

Sáng

Triển khai thực tập tốt nghiệp

B103

 

 

Chiều

GV Ts Tăng Văn Thạnh-ĐT: 0972097150

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Kế toán LT K6

Sáng

Môn Kiểm toán báo cáo tài chính

B202

B202

 

Chiều

GV Lê Thị Thanh Mỹ-ĐT: 0988432706

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH CTXH K4

Sáng

Môn Dân tộc học và chính sách dân tộc

B203

B203

 

Chiều

GV Cô Mai Hồng-ĐT: 0985810005

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh văn - VB2

Sáng

Môn Biên dịch

B205

B205

 

Chiều

Ths Đoàn Thị Thu Hà-ĐT: 0914485521

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật kinh tế

Sáng

Môn Luật hành chính và tố tụng hành chính

B206

B206

 

Chiều

GV Ts. Nguyễn Nam Hà-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

B302+B303+B304

 

Chiều

 

B302+B303+B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật LT K4 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

B306+B307+B308

 

Chiều

 

B306+B307+B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH Luật  K5 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

B401+B402+B403

 

Chiều

 

B401+B402+B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Kế Toán TBD

Sáng

Môn Sổ sách và báo cáo tài chính

P.Máy 1

P.Máy 1

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Ngọc Thiện-ĐT: 0996959575

P.Máy 1

P.Máy 1

Tối

 

 

 

 

P.Máy 1

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV