read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN NGÀY 20/5/2018

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN NGÀY 20/5/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 14/5/2018 ĐẾN NGÀY 20/5/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

14/5

15/5

16/5

17/5

18/5

19/5

20/5

01

- Lớp ĐH Luật K2 ( K2018)

Sáng

Môn Kinh tế vĩ mô

A301

A301

 

Chiều

GV Ths Phạm Thị Vân-ĐT: 0975145525

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Bồi Dưỡng Hạng 2-GV THPT

Sáng

CĐ Chiến lược và chính sách phát triển GD

A302

A302

 

Chiều

GV PGS.TS Võ Nguyên Du

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp Bồi dưỡng Kế toán Trưởng

Sáng

CĐ Pháp luật DN + Kỹ Năng khai báo thuế

A304 

A304

 

Chiều

GV Ngô Xuân Bình + Kiều Xuân Chinh

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Bồi Dưỡng Hạng 2- GV Tiểu học

Sáng

CĐ QL HĐ Dạy học và phát triển chương trình GD

A305

A305

 

Chiều

GV: Ts. Dương Bạch Dương

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

05

- Lớp Bồi Dưỡng Hạng 3- GV Tiểu học

Sáng

Tìm hiểu thực tế; HD Viết thu hoạch

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Trương Thanh Sơn

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục âm nhạc

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Bình

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Môn THCT

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Hiền - ĐT: 0982951235

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Môn Quan hệ công chúng

B102

B102

 

Chiều

GV Nguyễn Hoàng Sinh-ĐT: 0964915801

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật lao động

B103

B103

 

Chiều

Thầy Ths Trần Văn Triệu-ĐT: 0985859190

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn VB2 (2018)

Sáng

Môn Speaking

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Trần Hoài Phương

B202

B202

Tối

ĐT: 01215297700

 

 

 

12

- Lớp ĐH Kế Toán - TBD

Sáng

Môn Tài chính doanh nghiệp

B203

B203

 

Chiều

GV Ths Mai Văn Tới -ĐT: 0905979478

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh văn - VB2-K2

Sáng

Môn Nghe 4

B205

B205

 

Chiều

GV Ths Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905025809

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật 36K19PY

Sáng

Ôn tốt nghiệp môn: Nghiệp vụ 2

B206

 

 

 

Chiều

GV Đào Thị Nhung

B206

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Luật hành chính và tố tụng hành chính

B206

B206

 

Chiều

GV Ts. Nguyễn Nam Hà-ĐT: 0913416121

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Môn: PT thị trường chứng khoán

B302

B302

 

Chiều

GV Ts. Đỗ Huyền Trang-ĐT: 0914123913

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

17

- Lớp ĐH CTXH K4

Sáng

Môn Giới và phát triển

 

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Trang-ĐT: 0912892159

 

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Quản lý dự án xã hội

B304

B304

 

Chiều

Cô Nguyễn Thị Diễm Hương-ĐT: 0904

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Luật  K3 + VB2

Sáng

Môn Tư pháp quốc tế 2

B306

B306

 

Chiều

GV Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

B306

B306

Tối

 

 

 

 

B306

 

 

 

19

- Lớp ĐH QLGD K1

Sáng

Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp

 

 

 

Chiều

 

C104

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV