read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 03/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN NGÀY 03/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 28/5/2018 ĐẾN NGÀY 03/6/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

28/5

29/5

30/5

31/5

01/6

02/6

03/6

01

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Lịch sử NN và PL Việt Nam

A301

A301

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Nam Hà

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn: Đường lối cách mạng của Đảng

A302

A302

 

Chiều

GV: Trần Duy Mỹ-ĐT: 0908597879

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDNV Kế Toán Trưởng

Sáng

Môn Luật Kế Toán-Tổ chức công tác KT

A304

A304

 

Chiều

GV TS. Tăng Văn Thạnh

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Bồi Dưỡng Hạng 2- GV Tiểu học

Sáng

XD NN pháp quyền XHCN-Kiểm định chất lượng GD

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Bùi Mạnh Cường

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

05

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Bệnh học

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Thi - ĐT: 0945735327

A306

A306

Tối

 

 A305

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Làm quen tác phẩm Văn học

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Phượng-ĐT: 0984

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Công tác Mầm Non

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Tuân-ĐT: 0914143852

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Luật LT K5 ( đối tượng LT khác ngành học; VB2 và lớp THPT DB17 học bình thường)

Sáng

Môn Luật thương mại 1

B102

B102

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Khánh Duy - ĐT: 01239430443

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K3 LT + VB2

Sáng

Môn Luật đất đai

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật-ĐT: 0914005656

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn VB2-K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Cơ sở Ngôn Ngữ

B202

B202

 

Chiều

GV Mai Thị Kiều Phượng-ĐT: 01998196033

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật LT K4 + VB2

Sáng

Môn Tư pháp quốc tế 1

B203

B203

 

Chiều

GV Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

12

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng CSVN

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Hoàng Phương Thủy-ĐT: 0905709727

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Pháp luật về các loại hình thương nhân

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Phạm Văn Hải-ĐT: 0918012063

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Trung Cấp SPMN K1 ( Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Thiều-ĐT: 0944233758

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH QTVP - LT

Sáng

Môn: QLNN về KT-VH-XH

B303

B303

 

Chiều

GV Lê Trọng Tấn-ĐT: 0902149720

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV