read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 04/6 ĐẾN NGÀY 10/6/2018

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 04/6 ĐẾN NGÀY 10/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 04/6/2018 ĐẾN NGÀY 10/6/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

04/6

05/6

06/6

07/6

08/6

09/6

10/6

01

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Lịch sử NN và PL Việt Nam

A301

A301

 

Chiều

GV TS. Lê Anh Vân

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp BDGV THPT Hạng 2

Sáng

Môn Lý luận về Nhà nước và Hành chính NN

A302

A302

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp Trung cấp SPMN K1 (Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

A304

A304

 

Chiều

GV Võ Thị Thiều-ĐT: 0944233758

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp Bồi Dưỡng Hạng 2- GV Tiểu học

Sáng

Dạy học và BD học sinh giỏi, năng khiếu

A305

A305

 

Chiều

GV Nguyễn Văn Tá

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV Mầm Non Hạng 3

Sáng

Phát triển chương trình GDMN

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Phan Thị Kim Dung

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tâm lý trẻ em

A307

A307

 

Chiều

GV Nguyễn Đức Thới-ĐT: 09142015196

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 A307

 

 

 

07

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng CSVN

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Mỹ-ĐT: 0908597879

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Luật LT K5 ( đối tượng LT gần Ngành Luật không học)

Sáng

Môn Luật thương mại 1

B102

B102

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Khánh Duy - ĐT: 01239430443

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Hóa sinh

B103

B103

 

Chiều

GV Bùi Tấn Đợi-ĐT: 0914205196

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp ĐH CTXH K4

Sáng

 

B202

B202

 

Chiều

GV Cô Đặng T Huyền Oanh-ĐT: 0936622399

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Môn Luật đất đai

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật-ĐT: 0914005656

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Hành Chính K5

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng CSVN

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Hoàng Phương Thủy-ĐT: 0905709727

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-TBD

Sáng

Môn Pháp luật về các loại hình thương nhân

B206

B206

 

Chiều

GV TS. Phạm Văn Hải-ĐT: 0918012063

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Thi kết thúc học phần

B302

B302

B302

 

Chiều

 

 

 

 

B302

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Các lớp Trực Tuyến Viện ĐH Mở Hà Nội

Sáng

Thi kết thúc học phần

B303

B303

 

Chiều

 

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

16

- Lớp Dược C3

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B304

 

 

Chiều

GV Nguyễn Hữu Trưng-ĐT: 0975469692

B304

 

Tối

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV