read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 17/6/2018

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 17/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 11/6/2018 ĐẾN NGÀY 17/6/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

11/6

12/6

13/6

14/6

15/6

16/6

17/6

01

- Lớp ĐH Luật (Từ xa Huế)

Sáng

Thi tốt nghiệp

A402+A403

A402+A403

 

Chiều

 

A402+A403

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp 182LUAT1PY

Sáng

Môn Kinh tế vi mô

A301

A301

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Dạ Thảo-ĐT: 0905331288

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BD GVTHPT - Hạng 2

Sáng

GV THPT với công tác tư vấn tuyển sinh 

A302

A302

 

Chiều

GV TS. Dương Bạch Dương 

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDNV Kế Toán Trưởng

Sáng

Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 

A304

A304

 

Chiều

 GV Ths. Bùi Mạnh Cường

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV THCS Hạng 2

Sáng

Lý luận về NN và Hành chính NN 

A305

A305

 

Chiều

GV PGS.TS Đoàn Thế Hùng 

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

06

- Lớp BDGV Mầm Non - Hạng 3

Sáng

Kỹ năng làm việc nhóm - Quản lý thời gian 

A306

A306

 

Chiều

 GV Ths. Nguyễn Thị Như Hồng 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN T618 (Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Tiếng Việt THực Hành

A307

A307

 

Chiều

GV Phạm Tuấn Vũ-ĐT: 0935790659

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH QTVP

Sáng

Môn PP Nghiên cứu khoa học

A308

A308

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH CTXH K4-Từ xa

Sáng

Môn Mỹ học và GD Thẩm Mỹ

B102

B102

 

Chiều

GV Vũ Thị Kim Dung-ĐT: 0913031651

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật sở hữu trí tuệ

B103

B103

 

Chiều

GV Phan Minh Giới-ĐT: 0989985865

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Hành chính K5

Sáng

Môn Luật ban hành văn bản Quy phạm PL

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. TRền Lệ Loan-ĐT: 0973492327

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật K3 LT ( VB2 không học)

Sáng

Môn Pháp luật về thanh tra khiếu nại, tố cáo

B203

B203

 

Chiều

GV THs.Nguyễn Phạm Tố Phong-0903199570

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh văn-VB2-K2

Sáng

Môn Phiên dịch

B205

B205

 

Chiều

GV Nguyễn T.Hồng Phương-ĐT: 0974201369

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật lao động

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Trần Văn Triệu-ĐT: 0985859190

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH GDTH T28 + H28

Sáng

 

 

B302

B302

B302

B302

B302

 

Chiều

 

 

B302

B302

B302

B302

B302

Tối

GV Ths. Đặng Thị Thanh Hoa-0988155139

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp SPMN 12B

Sáng

Thi kết thúc học phần

B304

B304

 

Chiều

 

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

17

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Thi kết thúc học phần

B306

B306

 

Chiều

 

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

18

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Thi kết thúc học phần

B307

B307

 

Chiều

 

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

19

- Lớp ĐH Luật 36K19PY

Sáng

Thi tốt nghiệp

 

B401+B402

B401+B402

 

Chiều

 

 

 

 

B203

 

 

Tối

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV