read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 24/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN NGÀY 24/6/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 18/6/2018 ĐẾN NGÀY 24/6/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

18/6

19/6

20/6

21/6

22/6

23/6

24/6

01

- Lớp Dược C4

Sáng

Môn Thực vật học

A301

A301

 

Chiều

Cô Phương

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Dược C3

Sáng

Ôn tập

 

 

 

Chiều

Cô Phương

 

 

Tối

 

 

 

 

 

A107

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật tài chính 2

A302

 

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền

A302

 

Tối

 

 

 

 

 A302

 A302

 

 

04

- Lớp BD Nghiệp vụ Kế toán Trưởng

Sáng

Kiểm tra

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV THCS Hạng 2

Sáng

GV với công tác  TVHS trong trường THCS

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Đoàn Văn Tam

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp BDGV Mầm non Hạng 3 K1

Sáng

Sáng kiên kinh nghiệm trong GDMN

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp BDGV MN Hạng 3-K2

Sáng

Kỹ năng quản lý thời gian

A307

A307

 

Chiều

 

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp TC SPMN T618

Sáng

Môn Tiếng Việt thực hành

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Tuấn Vũ

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh văn VB2-K3

Sáng

Môn Reading

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Trần Hoài Phương-ĐT: 01215297700

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán-TBD

Sáng

Môn Phân tích báo cáo tài chính

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Mai Văn Tới

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh văn - VB2-K2

Sáng

Môn Phiên dịch

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Hồng Phương-ĐT: 0974201369

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật K5 LT ( VB2 không học)

Sáng

Môn Tư tưởng HCM

B206

B206

 

Chiều

GV Hồ Văn Mười

B206

B206

Tối

 

 

 

 

B206

 

 

 

13

- Lớp ĐH GDTH H28 + T28

Sáng

Môn PP dạy học Toán ở Tiểu học 1

B302

B302

 

Chiều

GV Ths. Lê Công Hạnh-ĐT: 0913421516

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV