read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 25/6 ĐẾN NGÀY 01/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 25/6 ĐẾN NGÀY 01/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 25/6/2018 ĐẾN NGÀY 01/7/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

25/6

26/6

27/6

28/6

29/6

30/6

01/7

01

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Thi kết thúc học phần

A301+A302

A301+A302

 

Chiều

 

A301+A302

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp BDGV Mầm non H2

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV THCS H2

Sáng

 

A305

A305

 

Chiều

 

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV Mầm Non H3

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp TC SPMN T618

Sáng

Môn Mỹ thuật

B102

B102

 

Chiều

GV Vũ Thị Ngọc Quyên-ĐT: 0904980056

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật tài chính 2

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền-ĐT: 0986804118

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

07

- Lớp ĐH Anh văn-VB2-K3 (18B2NNA2)

Sáng

Thi kết thúc học phần

B202

B202

 

Chiều

 

B202

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế Toán-TBD

Sáng

Môn Quản trị Marketing và thương hiệu

B203

B203

 

Chiều

GV TS. Phạm Văn Hải-ĐT: 0905331288

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp BD GV Tiểu học H3

Sáng

 

B205

B205

 

Chiều

 

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Môn Luật hôn nhân và Gia đình

B206

B206

 

Chiều

GV Ths.Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

B206

B206

Tối

 

 

 

 

B206

 

 

 

11

- Lớp ĐH GDTH H28 + T28

Sáng

Môn Ngữ âm - Từ vựng tiếng việt

B302

B302

B302

 

Chiều

GV Ths. Phạm Hồng Thủy

 

B302

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH QLĐĐ K1

Sáng

Thi kết thúc học phần

B303

B303

 

Chiều

 

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Dược C3

Sáng

 

A107

A107

 

Chiều

 

A107

A107

Tối

 

 

 

 

A107

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.