read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/7 ĐẾN NGÀY 08/7/2018

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 02/7 ĐẾN NGÀY 08/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 02/7/2018 ĐẾN NGÀY 08/7/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

02/7

03/7

04/7

05/7

06/7

07/7

08/7

01

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự 1

A301

A301

 

Chiều

GV Ths. Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Môn Luật hôn nhân và Gia đình

A302

A302

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS H2

Sáng

 

A305

A305

 

Chiều

 

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV MN Hạng 3

Sáng

 

A306

A306

 

Chiều

 

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Phát triển ngôn ngữ

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Phượng

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP - LT

Sáng

Môn Hành vi tổ chức

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Hợi

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp Trung cấp SPMN T618MNPY

Sáng

Môn Mỹ Thuật

B102

B102

 

Chiều

GV Cô Quyên

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh văn -VB2-K2 (17B2NNA1)

Sáng

 

 

B202

 

Chiều

 

 

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Hệ Thống thông tin kế toán

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Ngọc Thiện-ĐT: 0996959575

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

11

- Lớp BD GV Tiểu học H3

Sáng

 

B205

B205

 

Chiều

 

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng Tiếng Anh B1.2

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905384199

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH GDTH H28 + T28

Sáng

Môn PP dạy học Môn Toán ở Tiểu học

B302

B302

 

 

Chiều

GV Ths. Đào Ngọc Hân

B302

B302

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH CTXH K4

Sáng

Môn Gia đình học và CTXH Gia đình

B303

B303

 

Chiều

GV Thầy Thương - ĐT: 0984821975

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Múa cơ bản

B403

B403

 

Chiều

GV Thầy Thi - ĐT: 0989940285

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV