read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 15/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN NGÀY 15/7/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 09/7/2018 ĐẾN NGÀY 15/7/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

09/7

10/7

11/7

12/7

13/7

14/7

15/7

01

- Lớp ĐH Luật K3+ K4 + VB2       ( Sinh viên LT cùng ngành và gần ngành không học)

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Thúy-ĐT: 01662772704

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

02

- Lớp BDGV Mầm Non Hạng 3

Sáng

Hướng dẫn viết thu hoạch

 

A302

 

Chiều

Thi kết thúc học phần

 

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

XD trường Mầm non tành cộng đông học tập

A304

 

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Văn Tá-ĐT: 0913434827

A304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS H2

Sáng

SH Tổ chuyên môn và công tác BDGV

A305

A305

 

Chiều

GV: PGS.TS Nguyễn Phi Hùng-ĐT: 0931906721

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV Tiểu học Hạng 3

Sáng

Phát triển năng lực nghề nghiệp GV Tiểu học

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp-ĐT: 0913472645

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn PP dạy học môn toán ở Trường MN

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Hương

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP - LT

Sáng

Môn Tâm lý giao tiếp - Ứng xử trong công sở

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Lê Thị Xuân Mai-ĐT: 01673883529

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Lập và thẩm định dự án đầu tư

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hành chính

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Phan Văn Hiền

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn VB2-K2 (17B2NNA1)

Sáng

Môn Tiếng Anh Du Lịch

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Phạm Thị Hải Trang-ĐT: 0905184684

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng Tiếng Anh B1.2

B206

B206

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905384199

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn PL về HĐ tín dụng và đảm bảo tín dụng

B302

B302

 

Chiều

GV Thầy Đinh Anh Tuấn

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

13

- Lớp Dược C4

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B303+B304

B303+B304

 

Chiều

 

B303+B304

B303+B304

Tối

 

 

 

 

B303+B304

 

 

 

14

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Múa cơ bản

B403

B403

 

Chiều

GV Thầy Thi - ĐT: 0989940285

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Trung cấp SPMN T618MNPY

Sáng

Môn Múa và PP cho trẻ vận động theo nhạc

C104

C104

 

Chiều

GV Cô Huyền-ĐT: 0978380180

C104

C104

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2-K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ Năng CNTT cơ bản

P.Máy 1

P.Máy 1

 

 16

Chiều

GV Ths. Nguyễn Đăng Bắc-ĐT: 0978854549

P.Máy 1

P.Máy 1

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp BD Sau ĐH GDCT K27

Sáng

 

D402

D402

 

Chiều

 

D402

D402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV