read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 30/7 ĐẾN NGÀY 05/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 30/7 ĐẾN NGÀY 05/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 30/7/2018 ĐẾN NGÀY 05/8/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

30/7

31/7

01/8

02/8

03/8

04/8

05/8

01

- Lớp ĐH Luật 36K19PY

Sáng

 

 

 

 

Chiều

Bế Giảng 

A401

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Hành Chính K5 (L26)

Sáng

Môn PL Hình sự và tố tụng hình sự

A402

A402

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn T.T Thủy-ĐT: 01685755567

A402

A402

Tối

 

 

 

 

A402

 

 

 

03

- Lớp Trung cấp HCVT K2

Sáng

Môn Luật Hành chính VN

A403

A403

 

Chiều

GV Cô Phạm Thị Thi-ĐT: 0936154737

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn PL Dân sự về Những vấn đề chung

A301

A301

 

Chiều

GV TS. Bùi Kim Hiếu-ĐT: 0976697979

A301

A301

Tối

 

 

 

 

A301

 

 

 

05

- Lớp BDGV THCS Hạng II

Sáng

Thanh tra, kiểm tra và một số HĐ Đảm bảo CL

A302

A302

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp BD Cán Bộ Quản Lý

Sáng

QL HĐ nghiên cứu KH-SPƯD và SKKN

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Văn Tam

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp BDGV Tiểu học Hạng 2

Sáng

DH và BD học sinh giỏi, học sinh năng khiếu

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Văn Tá

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp BDGV THPT Hạng 3

Sáng

Tổ chức SH chuyên môn và PT năng lực nghề

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Đặng Thị Hiền

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp BDGV Mầm Non Hạng 2, 3 K2

Sáng

Sinh hoạt tổ CM và CT BDGV

A307

A307

 

Chiều

GV PGS.TS Nguyễn Phi Hùng

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Môn Thuế và Kế Toán Thuế

A308

A308

 

Chiều

GV Ths. Đào Nhật Minh-ĐT: 0935081287

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Lý luận NN và PL 1

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Bùi Thị Ngọc Dung-ĐT: 0965411055

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2 K3

Sáng

Môn Nhập Môn Tiếng Trung và T.Quốc học

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Kiều Xuân Mai-ĐT: 01655030839

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh Văn -VB2- K2

Sáng

Môn Tiếng anh Thương mại

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Cao Nguyễn Minh Thông-ĐT: 0914253097

B205

Thực tế DN

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Luật Kinh tế dân sự

Sáng

Môn Công pháp quốc tế

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Chí Khuê-ĐT: 0908456353

B206

B206

Tối

 

 

 

 

B206

 

 

 

15

- Lớp ĐH GDMN K28 (Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Toán cơ sở 1

B302

B302

 

Chiều

GV Ths. Võ Văn Hiệp-ĐT: 0905299747

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

16

- Các lớp Từ xa Trực Tuyến

Sáng

Thi kết thúc học phần

B303

B303+B304

 

Chiều

 

B303

B303+B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp TC SPMN 13C

Sáng

Môn Văn học thiếu nhi

B304

B202

 

Chiều

GV Cô Nhung

B304

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH GDTH K28

Sáng

Môn Sinh lý trẻ em

B306

B306

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Tường Loan-ĐT: 0914276079

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp Trung cấp Bảo vệ

Sáng

Môn Pháp luật

B307

B307

 

Chiều

GV Trương Thị Bích

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Vật lý đại cương

B308

B308

 

Chiều

GV Phạm Thuyền-ĐT: 01688512529

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp ĐH Luật K3 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

B401+B402+B403

B401+B402+B403

 

Chiều

 

B401+B402+B403

B401+B402+B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Lớp ĐH QTVP

Sáng

Thi kết thúc học phần

C104

C104

 

Chiều

 

C104

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

23

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

D302+D303+D304

D302+D303+D304

 

Chiều

 

D302+D303+D304

D302+D303+D304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

24

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Thi kết thúc học phần

D401+D402+D403

D401+D402+D403

 

Chiều

 

D401+D402+D403

D401+D402+D403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Trực tuyến

P.Máy 3

P.Máy 3

 

Chiều

 

P.Máy 3

P.Máy 3

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

26

- Lớp BDGV Mầm non - H2

Sáng

Hướng dẫn viết thu hoạch, kiểm tra phần I, II

A105

 

 

Chiều

 

A105

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

27

- Lớp BDGV Tiểu học - H3

Sáng

Hướng dẫn viết thu hoạch, kiểm tra phần I, II

A106

 

 

Chiều

 

A106

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

28

- Lớp Trung cấp SPMN T618MNPY

Sáng

Môn PP Giáo dục Thể chất

Sân Thượng nhà B

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Quỳnh-ĐT: 01644124040

Sân Thượng nhà B

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV