read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 12/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 06/8 ĐẾN NGÀY 12/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 06/8/2018 ĐẾN NGÀY 12/8/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

06/8

07/8

08/8

09/8

10/8

11/8

12/8

01

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Anh Văn Cơ bản 2

A402

A402

 

Chiều

GV Lê Thị Thúy Hà-ĐT: 01655238236

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp văn thư hành chính K3 

Sáng

Môn Luật Hành chính VN

A403

A403

 

Chiều

GV Phạm Thị Thi

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Công tác xã hội nhóm

A301

A301

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Nhẫn-ĐT: 0939021050

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS Hạng II

Sáng

CĐ Tổ chức HĐ dạy học, phát triển KH GD

A302

A302

 

Chiều

GV TS. Nguyễn Thanh Sơn

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Cán Bộ Quản Lý

Sáng

QL và thực thi hệ thông VB QLNN trong GD

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Dương Chí Viễn-ĐT: 0907646814

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp BDGV Tiểu học Hạng 2

Sáng

XD môi trường văn hóa, phát triển và liên kết

A305

A305

 

Chiều

GV Ths. Phan Thị Quốc Hương

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp BD Thiết bị văn thư-NV thư viên

Sáng

CĐ Biên mục mô tả, thư mục và phân loại

A306

A306

 

Chiều

GV Trần Công Khoa-0946396248

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp BDGV THPT Hạng 2

Sáng

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực

A307

A307

 

Chiều

GV TS. Dương Bạch Dương

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp Trung cấp SPMN T618

Sáng

Môn Giáo dục học mầm non

A308

A308

 

Chiều

GV Ngô Thị Kim Ngọc

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật LT K6 + ĐH QTVP LT K2

Sáng

Môn NNLCB của CN Mác-LêNin

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Trang

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2 K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng Anh B1.1

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Diên Khánh-ĐT: 0905384199

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn -VB2- K2

Sáng

Môn Văn hóa Anh - Mỹ

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Nguyên Phúc-ĐT: 0976162348

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp Dược C4B

Sáng

Môn Dược Lý

B206

B206

 

Chiều

GV Dương Trọng Giang-ĐT: 0903579234

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Kế toán LT K6 (T25)

Sáng

Môn Chuẩn mực kế toán

B302

B302

 

Chiều

GV PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh-ĐT: 0913499523

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

15

- Lớp ĐH GDMN K28 (Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Văn học trẻ em

B303

B303

 

Chiều

GV TS.Lê Nhật Ký-ĐT: 0914068320

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

16

- Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Giáo dục hòa nhập

B304

B304

 

Chiều

GV Thầy Trinh

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

17

- Lớp ĐH Hành chính K5 (L26)

Sáng

Môn Hiến pháp và Luật tổ chức bộ máy NN

B306

B306

 

Chiều

GV Ths. Vũ Thị Thúy Hằng-ĐT: 0914123928

B306

B306

Tối

 

 

 

 

B306

 

 

 

18

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Môn Hành vi tổ chức

B307

B307

 

Chiều

GV Thái Thanh Tuấn-ĐT: 0916731878

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Chính trị

B308

B308

 

Chiều

GV Thầy Trưng-0975469692

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp Trung cấp SPMN TMV13C

Sáng

Môn Mỹ Thuật

C104

C104

 

Chiều

GV Thầy Trung

C104

C104

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học cơ bản

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

GV Hà Nguyễn Tấn Nguyên-ĐT: 0906556766

 

 

Tối

P.Máy 1

 

P.Máy 1

 

P.máy 1

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV