read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 13/8 ĐẾN NGÀY 19/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 13/8 ĐẾN NGÀY 19/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 13/8/2018 ĐẾN NGÀY 19/8/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

13/8

14/8

15/8

16/8

17/8

18/8

19/8

01

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

 

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp SPMN TMV13C

Sáng

Môn văn học thiếu nhi

A403

A403

 

Chiều

GV Cô Nhung

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm Non Hạng 2

Sáng

CĐ PPNC KHSP Ứng dụng trong GDMN

A301

A301

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Mai-ĐT: 0984496374

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV THCS Hạng II

Sáng

SH Tổ chuyên môn và Công tác BDGV

A302

A302

 

Chiều

GV PGS.TS Nguyễn Phi Hùng

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD Cán Bộ Quản Lý

Sáng

Quản lý sự thay đổi-Hướng dẫn khóa luận

A304

A304

 

Chiều

GV Ths. Lê Bạt Sơn-ĐT: 0905162168

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp BDGV Tiểu học Hạng 2

Sáng

Đánh giá và kiểm định chất lượng GD

A305

A305

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Hữu Tiến

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp BD Thiết bị văn thư-NV thư viên

Sáng

Văn bản QLNN và KT soạn thảo VBHCNN

A306

A306

 

Chiều

GV Nguyễn Tấn Công-ĐT: 0935686562

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp BDGV THPT Hạng 2

Sáng

Thanh tra kiểm tra và một số HĐ đảm bảo CL

A307

A307

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Hiệp

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K3 LT ( VB2 nghỉ không học)

Sáng

Môn Pháp luật về Quản lý hộ tịch

A308

A308

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Luật hình sự

B103

B103

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Văn Hải-ĐT: 0935372179

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2 K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng Anh B1.1

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Diên Khánh-ĐT: 0905384199

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn -VB2- K2

Sáng

Môn Văn hóa Anh - Mỹ

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Nguyên Phúc-ĐT: 0976162348

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng soạn thảo VB

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thái Hoàng-ĐT: 0983375456

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Hành chính K5

Sáng

Môn Luật Hành chính 

B302

B302

 

Chiều

GV Ts.Bùi Thị Long-ĐT: 0965598468

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

15

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Công tác xã hội nhóm

B303

B303

Máy chiếu

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Nhẫn-ĐT: 0939021050

B303

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Kế toán LT K6 (T25)

Sáng

Môn Kiểm soát nội bộ

B304

B304

 

Chiều

GV Ths. Trần Thị Bích Duyên-ĐT: 01686898867

B304

B304

Tối

 

 

 

 

B304

 

 

 

17

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Hóa dược

B306

B306

Máy chiếu

Chiều

GV Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp TC SPMN T618MNPY

Sáng

Môn GD học MN

B307

B307

Máy chiếu

Chiều

GV Cô Ngọc

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Chính trị

B308

B308

 

Chiều

GV Thầy Trưng-0975469692

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp Trung cấp VT-HC K3

Sáng

Môn Luật HCVN

C104

C104

Máy chiếu

Chiều

GV Phạm Thị Thi-ĐT: 0936154737

C104

C104

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp ĐH GDTH H28+T28

Sáng

Thi kết thúc học phân

B401

B401

B401

 

Chiều

GV Cô Đoàn Thị Minh Hạnh

B401

B401

B401

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Thi kết thúc học phân

 

B402

 

 

Chiều

 

 

B402

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV