read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 20/8 ĐẾN NGÀY 26/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 20/8 ĐẾN NGÀY 26/8/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 20/8/2018 ĐẾN NGÀY 26/8/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

20/8

21/8

22/8

23/8

24/8

25/8

26/8

01

- Lớp BDGV Mầm non H2

Sáng

Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

A301

A301

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Thị Kiều Thu

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

A302

A302

 

Chiều

GV Cô Linh-ĐT: 0919207106

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

Lập kế hoạch phát triển nhà Trường

A304

A304

 

Chiều

GV TS.Trần Lăng

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Môn Lập kế hoạch kinh doanh

A305

A305

 

Chiều

GV Nguyễn Thành Long-ĐT: 0937624168

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp Dược C4

Sáng

Môn Hóa dược

A306

A306

 

Chiều

GV Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung cấp SPMN 13B

Sáng

Môn Tổ chức TH CT

A307

A307

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Mỹ Thuật

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Trung

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Luật hình sự

B103

B103

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Văn Hải-ĐT: 0935372179

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2 K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng Anh B1.2

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Hồng Phương-ĐT: 01653765178

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh Văn -VB2- K2

Sáng

Môn Văn hóa Anh - Mỹ

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Nguyên Phúc-ĐT: 0976162348

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Hóa học đại cương - vô cơ

B206

B206

 

Chiều

GV Võ Thị Tiếp-ĐT: 0903527568

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Luật đầu Tư

B302

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Mai Vân Anh

B302

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

13

- Lớp ĐH Giáo dục Mầm Non K28

Sáng

Môn sinh lý học trẻ em

B303

B303

 

Chiều

Ths.Nguyễn.T.Tường Loan-ĐT: 0914276079

B303

B306

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

14

- Lớp Trung cấp VTHC K3

Sáng

Môn Lý luận QLHC Nhà nước

Nghỉ

Nghỉ

Học lại ngày 15, 16/9/2018 

Chiều

GV Nguyễn Tấn Công-ĐT: 0946963964

Nghỉ

Nghỉ

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp TC SPMN T618MNPY

Sáng

Môn GD học MN

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Ngọc

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Kỹ năng CNTT

P.Máy1+P.Máy 2

P.Máy1+P.Máy 2

 

Chiều

GV Thầy Bắc + Thầy Tuấn

P.Máy1+P.Máy 2

P.Máy1+P.Máy 2

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV