read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 03/9 ĐẾN NGÀY 09/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 03/9 ĐẾN NGÀY 09/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 03/9/2018 ĐẾN NGÀY 09/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

03/9

04/9

05/9

06/9

07/9

08/9

09/9

01

- Lớp TCSPMN 13B

Sáng

HD Thực tập + THCT

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Nguyệt

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp TCSPMN 13C

Sáng

  Tạo hình đồ chơi

A403

A403

 

Chiều

GV Cô Hà

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

A302

A302

 

Chiều

GV Cô Thùy Linh-0919207106

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng dân sự 2

A305

A305

 

Chiều

GV Ths.Diệp Huyền Thảo

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Thực tập CTXH cá nhận

A306

A306

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Nhẫn

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH CTXH PY302 (Tuyển sinh năm 2018)

Sáng

Môn Quản trị học

B102

B102

 

Chiều

GV Hoàng Mạnh Dũng-ĐT: 0903831122

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Lý luận nhà nước và PL 2

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Phượng-ĐT: 0982827740

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1, 17LTCKT1, 17LTTKT1

Sáng

Nhập môn quản trị và QTKD

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Lê Thị Thanh Vân-ĐT: 0908545795

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn VB2 K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng anh B1.2

B203

B203

 

Chiều

GV Ths.Nguyễn Lê Kim Khánh-ĐT: 01653765178

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh VB2 K2 (17B2NNA1)

Sáng

Môn Văn hóa Anh - Mỹ

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Nguyên Phúc-ĐT: 0976162348

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Logic và Kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV Ts.Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913444191

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH QTVP K1 (DE16QV39A)

Sáng

Môn Thục hành ngôn ngữ văn bản

B302

B302

 

Chiều

GV Thầy Lê Xuân Hoàng-ĐT: 0985389660

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

15

- Lớp Trung cấp SPMN T618

Sáng

Môn Vệ sinh trẻ em

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Vận-ĐT: 01694635353

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH QTVP LT K2 (Tuyển sinh 2018)

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

B304

B304

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Sinh học đại cương - di truyền

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Phương-ĐT: 0946955064

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Anh văn cơ bản

B307

B307

 

Chiều

GV Cô Hà-ĐT: 01655238326

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp Dược C4B

Sáng

Môn Dược lâm sàng

B308

B308

 

Chiều

GV Thầy Dương Trọng Giang-ĐT: 0918972176

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Test thực tập tốt nghiệp

B401

 

 

Chiều

Khoa Kế Toán

 

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Trung Bảo vệ

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

Sân thượng dãy B

 

Chiều

GV Thầy Danh

Sân thượng dãy B

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV