read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 16/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN NGÀY 16/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 10/9/2018 ĐẾN NGÀY 16/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

10/9

11/9

12/9

13/9

14/9

15/9

16/9

01

- Lớp TCSPMN 13B

Sáng

Thi kết thúc học phần

A402

A402

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Đức Thúy

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp TCSPMN 12B

Sáng

Ôn thi Tốt nghiệp

A403

A403 

 

Chiều

GV Thầy Phạm Văn Liệu

 A403

A403 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BDGV Mầm non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2 + VB2 (DE15L39B) + VB2 (VB16L39A)

Sáng

Môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

A302

A302

 

Chiều

GV Võ Thị Lệ Giang-ĐT: 0905544339

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN T618

Sáng

Môn Dinh dưỡng trẻ em

A305

A305

 

Chiều

GV Vy Thanh Hiển-ĐT: 0935601850

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH QTVP K2

Sáng

Môn Xã hội học đại cương

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Văn Thưởng-ĐT: 0982680835

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Hóa dược

A307

A307

 

Chiều

GV Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH CTXH K18

Sáng

Môn Quản trị học

B102

B102

 

Chiều

GV Thầy Hoàng Mạnh Dũng-ĐT: 0903831122

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Lý luận NN và Pháp Luật 2

 

B103

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Phượng -ĐT: 0982827740

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

B103

 

 

11

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1; 17LTTKT1; 17LTCKT1

Sáng

Môn Kiểm Toán

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Hữu Quy-ĐT: 0913183365

B202

B202

Tối

 

 

 

 

B202

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh văn VB2-K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng anh B1.3

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Thư-ĐT: 0986787904

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Anh VB2-K2

Sáng

Môn PP Giảng dạy tiếng anh

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Trần Ngọc Diên Khánh-ĐT: 0905384199

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Logic và Kỹ năng lập luận

B206

B206

 

Chiều

GV Ts. Đỗ Văn Ninh-ĐT: 0913444191

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH QLĐĐ K1TN

Sáng

Môn QH Tổng thể PTKT-XH

B302

B302

 

Chiều

GV Ths. Đặng Thị Thúy Kiều-ĐT: 0905482419

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH GDMN K28

Sáng

Môn Lý thuyết ấm nhạc

B303

B303

 

Chiều

GV Ths. Phạm Thị Thu Hà-ĐT: 0935286518

B303

B303

Tối

 

 

 

 

B303

 

 

 

17

- Lớp ĐH QTVP K1

Sáng

Môn Thực hành ngôn ngữ văn bản

B304

 

 

Chiều

GV Ths.Lê Xuân Hoàng-ĐT: 0985389660

B304

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH Trực tuyến

Sáng

Thi kết thúc học phần

 

B304

 

Chiều

 

 

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp TC HCVT K3

Sáng

Môn Lý luận QL HCNN

B306

B306

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Tấn Công-ĐT: 0935686562

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Thực hành công tác XH nhóm

B307

B307

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Nhẫn-ĐT: 0939021050

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Trung cấp SPMN T718

Sáng

Tâm lý học đại cương

B308

B308

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Thiều-ĐT: 0944233758

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Hoạt động vui chơi

B401

A308

 

Chiều

GV Cô Hải

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

23

- Lớp ĐH Luật B4-Từ xa

Sáng

Thi kết thúc học phần

B402

B402

 

Chiều

 

B402

B402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

24

- Lớp ĐH CTXH K4-Từ xa

Sáng

Thi kết thúc học phần

B403

B403

 

Chiều

 

B403

B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

- Lớp ĐH Hành chính K5 (L26)

Sáng

Thi kết thúc học phần

A105

A105

 

Chiều

 

A105

A105

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

26

- Lớp ĐH Kế toán LT K6 (T25)

Sáng

Thi kết thúc học phần

A106

A106

 

Chiều

 

A106

A106

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

27

- Lớp Trung Bảo vệ

Sáng

Môn Giáo dục thể chất

Sân thượng dãy B

 

 

Chiều

GV Thầy Danh

Sân thượng dãy B

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV