read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN NGÀY 23/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN NGÀY 23/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 17/9/2018 ĐẾN NGÀY 23/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

17/9

18/9

19/9

20/9

21/9

22/9

23/9

01

- Lớp TCSPMN 13C

Sáng

Môn Kỹ năng hát múa

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Chung

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Pháp luật dân sự về tài sản và QSH

A302

A302

 

Chiều

 Ths. Ngô Văn Tăng Phước-ĐT: 0903691915

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Quản trị ngành CTXH

A305

A305

 

Chiều

Cô Nguyễn T.Diễm Hương-ĐT: 0904942469

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp Trung Cấp SPMN K2QNG

Sáng

Môn Tâm lý học đại cương

A306

A306

 

Chiều

GV Cô Võ Thị Thiều

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH Luật 37K19PY

Sáng

Môn Đường lối CM của Đảng CSVN

A308

A308

 

Chiều

GV Từ Anh Nguyệt

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Kế Toán Ngân Hàng

B202

B202

 

Chiều

GV Ths. Lương Thị Kim Duyên-ĐT: 0905078485

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Anh VB2 K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng Anh B1.3

B203

B203

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Thư-ĐT: 0986787904

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH Anh VB2 K2 (17B2NNA1)

Sáng

Môn PP Giảng dạy tiếng Anh

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thúc Trí-ĐT:

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật Kinh tế dân sự

Sáng

Môn Luật đất đai - môi trường

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật-ĐT: 0914005656

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH TCSPMN 12B

Sáng

Ôn thi tốt nghiệp

B302

B302

 

Chiều

GV Nguyễn Đức Thới

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH GDMN K28

Sáng

Môn Toán cơ sở 2

B303

B303

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Phương Thảo-ĐT: 0983388420

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Dược C4AB

Sáng

Môn Dược học cổ truyền

B304

B304

Máy chiếu

Chiều

GV Cô Hạ Thúy Ngân-ĐT: 0973480634

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Giáo dục quốc phòng

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Thầy Đồng Trọng Kỳ-ĐT: 0979001227

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp HCVT K3

Sáng

Môn Ứng dụng CNTT trong Hành chính

B307

P.Máy 1

Máy chiếu

Chiều

GV Thầy Cảnh-ĐT: 0916623591

B307

P.Máy 1

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH VB2 Luật DE15L39B + VB16L39A

Sáng

Môn Nghiệp vụ tòa án

B308

B308

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Văn Hải-ĐT: 0967020988

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH QTKD K15

Sáng

Môn Dự báo trong kinh doanh

C103

C103

Máy chiếu

Chiều

Cô Trần Kim Ngọc-ĐT: 01655161873

C103

C103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV