read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN NGÀY 30/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN NGÀY 30/9/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 30/9/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

24/9

25/9

26/9

27/9

28/9

29/9

30/9

01

- Lớp BDGV Mầm Non H2

Sáng

 

A301

A301

 

Chiều

 

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp ĐH 182LUAT1PY

Sáng

Môn Pháp luật dân sự về tài sản và QSH

A302

A302

 

Chiều

 Ths. Ngô Văn Tăng Phước-ĐT: 0903691915

A302

A302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp BD CBQLGD

Sáng

 

A304

A304

 

Chiều

 

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật thương mại 2

A305

A305

 

Chiều

GV Phan Minh Giới-ĐT: 0989985865

A305

A305

Tối

 

 

 

 

A305

 

 

 

05

- Lớp Trung Cấp SPMN K2QNG

Sáng

Môn Phương pháp làm quen với văn học

A306

A306

 

Chiều

GV Thầy Tuấn Vũ-ĐT: 0935790659

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật B3-Từ xa Huế

Sáng

Môn Luật lao động Việt Nam

A307

A307

 

Chiều

GV Vũ Thị Hương-ĐT: 0906444272

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp ĐH CTXH K18

Sáng

Môn Pháp luật đại cương

A308

A308

 

Chiều

GV Thầy Sơn-ĐT: 0903258829

A308

A308

Tối

 

 

 

 

A308

 

 

 

08

- Lớp ĐH QTVP K1 (DE16QVL39A)

Sáng

Môn Lễ Tân Văn Phòng

B102

B102

 

Chiều

GV Cô Mỹ Lan-ĐT: 01674262247

B102

B102

Tối

 

 

 

 

B102

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Luật hiến pháp

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp Dược C4B

Sáng

Môn Kỹ thuật giáo tiếp và bán hàng

B202

B202

 

Chiều

GV Cô Thúy Tiên: 01656265183

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Giáo dục quốc phòng

B203

B203

 

Chiều

GV Thầy Kỳ-ĐT: 0979001227

B203

B203

Tối

 

 

 

 

B203

 

 

 

12

- Lớp ĐH Kế Toán 17B2KT1 + 17LTCKT1 + 17LTTKT1

Sáng

Môn Thanh Toán quốc tế

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Huỳnh Thị Phương Anh-ĐT: 01657215134

B205

B205

Tối

 

 

 

 

B205

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật Kinh tế dân sự

Sáng

Môn Luật đất đai - môi trường

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Lê Hồng Duật-ĐT: 0914005656

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH QLĐĐ K1

Sáng

Môn chính trị 2

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Tĩnh-ĐT: 0905202576

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH Từ xa Trực Tuyến

Sáng

Thi Kết thúc học phần

 

B303 + B304

 

Chiều

 

 

B303+B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Tạo hình đồ chơi

B306

B306

 

Chiều

GV Cô Hà

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp ĐH QTVP K2 (Tuyển sinh năm 2018)

Sáng

Môn Lý luận chung về Nhà nước

B307

B307

 

Chiều

GV Bùi Thị Ngọc Dung-ĐT: 0965411055

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp Trung cấp HCVT K3

Sáng

Môn Thẩm quyền hành chính NN

B308

B308

 

Chiều

GV Thầy Công-ĐT: 0946963964

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV