read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN NGÀY 07/10/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN NGÀY 07/10/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

07/10

01

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật tố tụng hành chính

A301

A301

 

Chiều

GV Phan Văn Hiền-ĐT: 0986804118

A301

A301

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp BDGV Trung học cơ sở

Sáng

Phát triển năng lực nghề nghiệp,

A302

A302

 

Chiều

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác BDGV

A302

A302

Tối

GV PGS.TS Nguyễn Phi Hùng

 

 

 

03

- Lớp BD Cán bộ QLGD

Sáng

Kỹ năng làm việc nhóm; Thanh tra kiểm tra

A304

A304

 

Chiều

GV: Ths. Phan Thị Anh Tuyết + Ths. Nguyễn Thị Hạnh

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV Tiểu học

Sáng

Quản lý HĐ dạy học và phát triển chương trình GD

A305

A305

 

Chiều

GV TS. Dương Bạch Dương

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

05

- Lớp BDGV Mầm non

Sáng

Kỹ năng QL xung đột- tạo động lực làm việc cho GVMN

A306

A306

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp ĐH Luật B3-Từ xa

Sáng

Môn Luật thương mại

A307

A307

 

Chiều

GV Nguyễn Thanh Tùng-ĐT: 0944961357

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp Dược C4A

Sáng

Môn Dược học cổ truyền

A308

A308

 

Chiều

GV Cô Hạ Thúy Ngân

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Tâm lý học phát triển

B102

B102

 

Chiều

GV Cô Trần Thị Thanh Trà-ĐT: 0902789881

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Luật sở hữu trí tuệ

B103

B103

 

Chiều

GV Ths. Dương Thị Mỹ Ngọc-ĐT: 0939604096

B103

B103

Tối

 

 

 

 

B103

 

 

 

10

- Lớp Trung cấp SPMN T718

Sáng

Môn PP làm quen với TP văn học

B202

B202

 

Chiều

GV Thầy Tuấn Vũ-ĐT: 0935790659

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Anh Văn VB2 K3 (18B2NNA2)

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng anh B1.4

B203

B203

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905025809

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH QLĐĐ K1TN

Sáng

Môn Trắc địa Viễn Thám

B205

B205

 

Chiều

GV Ths. Nguyễn Thị Ngọc Quyên-ĐT: 096303316

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Luật tố tụng và thi hành án dân sự

B206

B206

 

Chiều

Ts. Nguyễn Ngọc Anh Đào-ĐT: 0976697979

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Hoạt động vui chơi

B302

B302

 

Chiều

GV Cô Hải

B302

B302

Tối

 

 

 

 

B302

 

 

 

15

- Lớp ĐH QTVP K1 (DE16QV39A)

Sáng

Môn Hệ thống thông tin quản lý

B303

B303

 

Chiều

GV Nguyễn Anh Đông-ĐT: 0886468179

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Hóa sinh

B304

B304

Máy chiếu

Chiều

GV Cô Tiếp-ĐT: 0903527568

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp TC SPMN 12B

Sáng

Thi Thực hành tổng hợp

B306

 

 

Chiều

 

B306

 

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp ĐH GDMN H28 + T28

Sáng

Thi kết học phần

B307

B307

 

Chiều

GV Cô Đoàn Thị Minh Hạnh

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp ĐH Hành chính K4 + ĐH Kế Toán LT K6

Sáng

Thi lần 2

B308

B308

 

Chiều

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp Giáo dục chính trị K28

Sáng

 

D402

D402

 

Chiều

D402

D402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Công tác XH K28

Sáng

 

 

 

 

 

D403

D403

 

Chiều

 

 

 

 

B102

D403

D403

Tối

 

 

 

 

B102

 

 

 

22

- Lớp Dược C4B

Sáng

Môn Thực hành kiểm nghiệm

A107

A107

 

Chiều

GV Nguyễn Thị Phương Thảo-ĐT: 0914583359

A107

A107

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV