read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoBố trí phòng họcKẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

KẾ HOẠCH PHÒNG HỌC CÁC LỚP

(ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018 )

TT

LỚP HỌC

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

GHI
CHÚ

08/10

09/10

10/10

11/10

12/10

13/10

14/10

01

- Lớp Trung cấp SPMN T618

Sáng

Môn Phát triển Ngôn Ngữ

A402

A402

 

Chiều

GV Cô Thùy

A402

A402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

02

- Lớp Trung cấp SPMN T718

Sáng

Môn PP Giáo dục thể chất

A403

A403

 

Chiều

GV Thầy Nguyễn Quỳnh-ĐT: 01644124040

A403

A403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

03

- Lớp ĐH Luật K5 + VB2

Sáng

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

A301

A301

 

Chiều

GV Cô Phan Thị Thùy Linh-ĐT: 0919207106

A301

A301

Tối

 

 

 

 

04

- Lớp BDGV Trung học cơ sở

Sáng

Thanh tra, kiểm tra và một số HĐ đbcl

A302

A302

 

Chiều

Xây dựng môi Trường văn hóa

A302

A302

Tối

Ths.Trần Ngọc Hiệp + Ths. Nguyễn Văn Tá

 

 

 

05

- Lớp BD Cán bộ QLGD

Sáng

Đường lối phát triển GD và Đào tạo

A304

A304

 

Chiều

GV TS. Trần Văn Chương

A304

A304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

06

- Lớp BDGV Tiểu học

Sáng

Xu hướng quốc tế và đổi mới GD

A305

A305

 

Chiều

GV Ths.Đoàn Văn Tam

A305

A305

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

07

- Lớp BDGV Mầm non

Sáng

Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN

A306

A306

 

Chiều

GV Ths.Phan Thị Kim Dung

A306

A306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

08

- Lớp Bồi Dưỡng Tư vấn Tâm lý học đường

Sáng

Một số vấn đề chung về tư vấn cho học sinh

A307

A307

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Khiết

A307

A307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

09

- Lớp ĐH Luật B3-Từ xa

Sáng

Môn Luật đất đai

A308

A308

 

Chiều

GV Nguyễn Viết Long

A308

A308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- Lớp ĐH CTXH K15

Sáng

Môn Tâm lý học phát triển

B102

B102

 

Chiều

GV Cô Trần Thị Thanh Trà-ĐT: 0902789881

B102

B102

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Lớp ĐH Luật K6 + VB2

Sáng

Môn Luật Hành chính

B103

B103

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Khánh Duy

B103

B103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Lớp ĐH Anh Văn - VB2-K3

Sáng

Môn Kỹ năng tiếng anh B1.4

B202

B202

 

Chiều

GV Nguyễn Thúc Trí-ĐT: 0905025809

B202

B202

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Lớp ĐH Hành chính K4 (L24)

Sáng

Môn QLNN về kinh tế và Lý luận HCNN

B203

B203

 

Chiều

GV Cô Nguyễn Thị Thu Thủy + Cô Bích Hạnh

B203

B203

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Lớp ĐH Anh văn - VB2-K2

Sáng

Môn chuyên đề sư phạm

B205

B205

 

Chiều

GV Thầy Huỳnh Nguyên Phúc-ĐT: 0976162384

B205

B205

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- Lớp ĐH Luật KT-DS

Sáng

Môn Luật tố tụng hình sự

B206

B206

 

Chiều

GV Ths. Đỗ Thị Thúy Hằng-0914004748

B206

B206

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Lớp ĐH QTVP K1 (DE16QV39A)

Sáng

Thi kết thúc học phần

B302

B302

 

Chiều

B302

B302

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

17

- Lớp Dược C517

Sáng

Môn Anh văn chuyên ngành

B303

B303

 

Chiều

GV Cô Ánh Linh

B303

B303

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Lớp Trung cấp văn thư-Hành chính K3

Sáng

Môn Thông Kê

B304

B304

 

Chiều

GV Cô Đoàn Thị Thùy Linh

B304

B304

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Lớp ĐH Luật K4 + VB2

Sáng

Môn Luật môi Trường

B306

B306

 

Chiều

GV Ths. Lê Đức Hiền-ĐT: 0977965947

B306

B306

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Lớp TC SPMN 12B

Sáng

Thi tốt nghiệp

B307

B307

 

Chiều

B307

B307

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Lớp Trung cấp SPMN 13C

Sáng

Môn Kỹ năng hát múa

B308

B308

 

Chiều

GV Cô Chung

B308

B308

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Lớp ĐH Luật LT K3 + VB2

Sáng

Thi lần kết thúc học phần

B401+B402+B403

 

Chiều

B401+B402+B403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

23

- Lớp Trung Cấp Bảo vệ

Sáng

Môn Giáo dục Quốc Phòng

C103

C103

 

Chiều

 

C103

C103

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

24

- Lớp Dược C5

Sáng

Môn Pháp luật

C104

C104

 

Chiều

GV Thầy Trưng-ĐT: 0975469692

C104

C104

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

25

- Lớp GDCT K28

Sáng

 

D402

D402

 

Chiều

D402

D402

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

26

- Lớp CTXH K28

Sáng

 

D403

D403

 

Chiều

D403

D403

Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lịch phòng học các lớp được đăng tải trên Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn. Sinh viên các lớp thường xuyên truy cập để xem thông tin.

- Nếu có sự thay đổi Cán bộ Phụ trách Khối thông báo sau.

     
         

PHÒNG QL ĐT VÀ CT HSSV