read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoTHÔNG BÁO KẾ HOẠCH SƠ TUYỂN LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON_ĐỢT 2/2017

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SƠ TUYỂN LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON_ĐỢT 2/2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN

Số: 566/GDTX-ĐT

V/v sơ tuyển năng khiếu lớp Trung cấp

Sư phạm Mầm non năm 2017 (đợt 2), hệ VLVH.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Phú Yên, ngày 10 tháng 12  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Thí sinh đăng ký học Trung cấp Sư phạm Mầm non

                      

Căn cứ thông báo số 403/KH-CĐSPTWNT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang về Kế hoạch tuyển sinh Trung cấp hệ vừa làm vừa học ngành sư phạm Mầm non năm 2017 (đợt 2), Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên thông báo cho thí sinh đã đăng ký về kế hoạch sơ tuyển năng khiếu như sau:

1. Hình thức sơ tuyển

+ Hát – Múa;

        + Đọc – Kể diễn cảm.

2. Thời gian: 01 ngày, từ 07g00 ngày 30/12/2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên.

3. Lệ phí kiểm tra, xử lý hồ sơ, sơ tuyển: Những thí sinh chưa nộp lệ phí sơ tuyển khẩn trương nộp cho Phòng Tài vụ Trung tâm GDTX tỉnh, hạn cuối đến hết ngày 28/12/2017 để lập danh sách dự tuyển.

4. Địa điểm sơ tuyển và học: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.

Số 114 Lê Trung Kiên – 02 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Mọi chi tiết cần biết vui lòng liên hệ Trung tâm GDTX Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên – 02 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

- Điện thoại 0257.3836840; 012.071.071.77;

- Truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn;

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh;

- Phòng ĐT trường CĐSPTWNT;

- Lưu: HC, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trịnh Văn Chánh

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2427633
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
922
877
3371
2414403
26159
27567
2427633

IP: 3.80.32.33
23-01-2019 19:57:21