read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoThông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần lớp ĐH Công tác xã hội khóa 4_Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần lớp ĐH Công tác xã hội khóa 4_Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

SỞ GDĐT PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 129/GDTX-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

“V/v Kế hoạch thi kết thúc học phần

lớp ĐH Công tác xã hội khóa 4 – Hệ từ xa”

 

Kính gửi: Anh, chị học viên lớp Đại học Công tác xã hội khóa 4

Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 và kỳ 4 lớp Đại học Công tác xã hội khóa 4 như sau:

1. Lịch thi:

STT

MÔN THI

LỊCH THI

GHI CHÚ

Giờ

Ngày

1

Hành vi con người và môi trường xã hội

7g00

21/04/2018

 

2

Chính sách xã hội

9g00

3

Tham vấn trong CTXH

13g00

4

Tâm lý học phát triển

15g00

5

Tôn giáo học và CTXH tôn giáo

7g00

22/04/2018

 

6

Công tác XH nhóm

9g00

7

Công tác XH cá nhân

13g00

8

Sức khỏe cộng đồng

15g00

9

Lý thuyết công tác xã hội

7g00

28/04/2018

 

10

Quản trị ngành CTXH

9g00

11

Xây dựng và quản lý dự án

13g00

12

Dân số, kế hoạch hóa gia đình

15g00

13

CTXH trong tổ chức CTXH

7g00

29/04/2018

 

14

An sinh xã hội

9g00

Ghi chú:

- Để đủ điều kiện thi kết thúc học phần anh, chị sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 3 và kỳ 4, trường hợp chuyển khoản cần báo cho Bộ phận từ xa biết sau khi chuyển để đối chiếu, số TK 119000022019 Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Yên. Thời gian từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 19/04/2018.

- Khi dự thi sinh viên đem theo CMND để đối chiếu. 

2. Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên.

                      Số 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên

- Sinh viên truy cập cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn để biết thông tin về kế hoạch chi tiết. Điện thoại liên hệ: 0257 3836840; 0905 360 696.

Đề nghị anh, chị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

  

Nơi nhận:                                                   

- Như kính gửi;

www.gdtxphuyen.edu.vn;

- Lưu: Phòng ĐT.                                                                             

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phan Thanh Phước

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2292077
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
744
793
2019
2282739
17213
32180
2292077

IP: 54.225.59.14
18-09-2018 19:36:09