read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoTHÔNG BÁO LỊCH THI KỲ 2 NĂM 2016 - 2017 CÁC LỚP ĐẠI HỌC QUI NHƠN

THÔNG BÁO LỊCH THI KỲ 2 NĂM 2016 - 2017 CÁC LỚP ĐẠI HỌC QUI NHƠN

 

 THÔNG BÁO

 

Kính gởi:  Anh (Chị) sinh viên các lớp ĐH QTKD K5, ĐH CTXH K1,

ĐH Kế toán-LT K6, ĐH Hành chính K4,

                          ĐH Hành chính K5, ĐH QLGD H26

                                 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Qui Nhơn, Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Lịch thi học kỳ 8 lớp Đại học QTKD K5 (L23):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

QTKD Xuất nhập khẩu

07g30, ngày 30/9/2017

2

Hành vi khách hàng

09g00, ngày 30/9/2017

3

Quản trị chuỗi cung ứng

13g30, ngày 30/9/2017

4

Quản trị doanh nghiệp thương mại

15g00, ngày 30/9/2017

5

Quản trị lực lượng bán

07g30, ngày 01/10/2017

2. Lịch thi học kỳ 4 lớp Đại học Kế toán LT-K6 (T25):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

Tổ chức hoạch toán kế toán

07g30, ngày 30/9/2017

2

Đường lối CM của Đảng CS VN

09g00, ngày 30/9/2017

3

Tư tưởng HCM

13g30, ngày 30/9/2017

4

Tài chính doanh nghiệp

15g00, ngày 30/9/2017

5

Kế toán công ty

07g30, ngày 01/10/2017

6

Kế toán ngân hàng

09g00, ngày 01/10/2017

7

Phân tích kinh doanh

13g30, ngày 01/10/2017

8

Kế toán quản trị 1

15g00, ngày 01/10/2017

3. Lịch thi học kỳ 8 lớp Đại học CTXH K1(L23):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

CTXH với đối tượng mại dâm, ma túy

07g30, ngày 30/9/2017

2

CTXH với người khuyết tật

09g00, ngày 30/9/2017

3

CTXH với người cao tuổi

13g30, ngày 30/9/2017

4

CTXH với vấn đề nghèo

15g00, ngày 30/9/2017

5

Sức khỏe cộng đồng

07g30, ngày 01/10/2017

6

Giới và phát triển

09g00, ngày 01/10/2017

7

CTXH với trẻ em

13g30, ngày 01/10/2017

4. Lịch thi học kỳ 7 lớp Đại học Hành chính K4(L24):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

QLNN về an ninh quốc phòng

07g30, ngày 30/9/2017

2

Quản lý nguồn nhân lực xã hội;

09g00, ngày 30/9/2017

3

Hành chính học so sánh

13g30, ngày 30/9/2017

4

QLNN về xã hội

15g00, ngày 30/9/2017

5

PP NCKH hành chính

07g30, ngày 01/10/2017

6

QLNN về NN và Phát triển NT

09g00, ngày 01/10/2017

5. Lịch thi học kỳ 2 lớp Đại học Hành chính K5(L26):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

Những NLCB của CN Mác-Lê Nin

07g30, ngày 30/9/2017

2

Xã hội học

09g00, ngày 30/9/2017

3

Khoa học quản lý

13g30, ngày 30/9/2017

4

Lý luận chuân về NN và Pháp luật

15g00, ngày 30/9/2017

5

Lý luận Hành chính Nhà nước

07g30, ngày 01/10/2017

6

Lịch sử tư tưởng PĐ và Việt Nam

09g00, ngày 01/10/2017

7

Tiếng Anh 2

13g30, ngày 01/10/2017

6. Lịch thi học kỳ 3 + 4 lớp Đại học QLGD (H26):

STT

Môn thi

Thời gian thi

1

QLGD Mầm non – phổ thông

07g30, ngày 07/10/2017

2

Kiểm tra và thanh tra trong GD

09g00, ngày 07/10/2017

3

Đánh giá giáo dục

13g30, ngày 07/10/2017

4

TC và QL hoạt động phối hợp các LL GD

15g00, ngày 07/10/2017

5

QL giáo dục chuyên nghiệp và ĐH

07g30, ngày 08/10/2017

6

Giáo dục đặc biệt-GD hòa nhập

09g00, ngày 08/10/2017

7

Xã hội học giáo dục

13g30, ngày 08/10/2017

8

Kế hoạch hóa phát triển giáo dục

15g00, ngày 08/10/2017

9

QL các nguồn tài lực-VL trong GD

07g30, ngày 21/10/2017

10

Quản lý văn bản giáo dục

09g00, ngày 21/10/2017

11

Quản lý giáo dục thường xuyên

13g30, ngày 21/10/2017

12

Bộ máy QLGD và chiến lược GD VN

15g00, ngày 21/10/2017

13

CĐ 1: QL sự thay đổi trong GD

07g30, ngày 22/10/2017

14

CĐ 2: Kinh nghiệm GD giáo dục TG

09g00, ngày 22/10/2017

15

Marketing trong giáo dục

13g30, ngày 22/10/2017

16

Tham vấn học đường

15g00, ngày 22/10/2017

Ghi chú:

            - Sinh viên dự thi mang theo cmnd để đối chiếu

            - Sinh viên chưa hoàn thành học phí không được dự thi.

7. Địa điểm thi: TT GDTX Phú Yên-114 Lê Trung Kiên, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

Yêu cầu anh (chị) sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo này./.

                                                                              

                                                                       PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2295182
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
997
1021
5124
2282739
20318
32180
2295182

IP: 54.198.142.121
21-09-2018 23:14:49