read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủThông báoTHÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH KỲ 1 NĂM 2017 - 2018

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH KỲ 1 NĂM 2017 - 2018

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Anh (Chị) sinh viên các lớp Đại học Luật và Đại Học VB2 Luật.

               

 Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo lịch thi các lớp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như  sau:

1. Thời gian tập trung: Từ 07g30 ngày 25/11/2017 đến hết ngày 26/11/2017.

2. Lịch thi lớp Đại học Luật LT K2 (DE15L39A) + VB2 Luật K1 (DH15L39A):

STT

Môn Thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Luật môi trường

07g30, ngày 25/11/2017

 

2

Luật hình sự 3

09g30, ngày 25/11/2017

 

3

Tư pháp quốc tế 1

13g30, ngày 25/11/2017

 

4

Luật tố tụng hình sự 2

07g30, ngày 26/11/2017

 

5

Luật so sánh

09g30, ngày 26/11/2017

 

6

Tội phạm học

13g30, ngày 26/11/2017

 

Ghi chú:Sinh viên chưa hoàn thành học phí chuyển đổi không được dự thi.

3. Lịch thi lớp Đại học Luật LT K3 (DE15L39B) + VB2 Luật K2 (DH15L39B):

STT

Môn Thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Anh văn chuyên ngành

07g30, ngày 25/11/2017

 

2

Luật tài chính 2

09g30, ngày 25/11/2017

 

3

Luật hình sự 3

13g30, ngày 25/11/2017

 

4

Luật dân sự 3

07g30, ngày 26/11/2017

 

5

Luật so sánh

09g30, ngày 26/11/2017

 

6

Luật tố tụng dân sự 2

13g30, ngày 26/11/2017

 

4. Lịch thi lớp Đại học Luật LT K4 (DE16L39A) + VB2 Luật K3 (VB16L39A):

STT

Môn Thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Luật tài chính 1

07g30, ngày 25/11/2017

 

2

Logic học đại cương

09g30, ngày 25/11/2017

 

3

Anh văn chuyên ngành

13g30, ngày 25/11/2017

 

4

Luật hình sự 2

07g30, ngày 26/11/2017

 

5

Luật hình sự 3

09g30, ngày 26/11/2017

 

6

Luật dân sự 2

13g30, ngày 26/11/2017

 

Ghi chú:Sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 3 không được dự thi.

5. Lịch thi lớp Đại học Luật LT K5 (DE17L39A) + VB2 Luật K4 (VB17L39A):

STT

Môn Thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Lý luận Nhà nước và Pháp Luật 1

07g30, ngày 25/11/2017

 

2

Lý luận Nhà nước và Pháp Luật 2

09g30, ngày 25/11/2017

 

3

Luật dân sự 1

13g30, ngày 25/11/2017

 

4

Những NLCB của CN Mác Lê Nin

07g30, ngày 26/11/2017

VB2 không thi

Ghi chú: Sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ 1 không được dự thi.

6. Lịch thi lớp Đại học QTVP-LT (DE16QV39A):

STT

Môn Thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Quản trị doanh nghiệp

07g30, ngày 25/11/2017

 

2

Quản trị tài chính

09g30, ngày 25/11/2017

 

3

Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

13g30, ngày 25/11/2017

 

Ghi chú:  - Sinh viên vào phòng thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu

7. Địa điểm thi: TT GDTX Phú Yên-114 Lê Trung Kiên, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

Yêu cầu anh (chị) sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo này./.

 

                                                                                 PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT HSSV       

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2331070
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
1189
917
7098
2313856
25844
30362
2331070

IP: 54.145.83.79
19-10-2018 22:27:13