read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTTTHÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN KHÓA 06, NGÀY THI 8/12/2018 VÀ KHÓA 07, NGÀY 09/12/2018

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN KHÓA 06, NGÀY THI 8/12/2018 VÀ KHÓA 07, NGÀY 09/12/2018

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN
KHÓA 06, NGÀY THI 8/12/2018 VÀ KHÓA 07, NGÀY 09/12/2018

         Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo đến thí sinh dự thi ứng dụng CNTT Khóa 06, ngày thi 8/12/2018 và Khóa 07, ngày 09/12/2018 tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên, thí sinh liên hệ phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Tin học - Ngoại ngữ để ký nhận chứng chỉ.

*Chú ý:  Khi nhận chứng chỉ mang theo CMND để kiểm tra (Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền của người được cấp chứng chỉ và người nhận thay nhớ trình CMND của mình để kiểm tra).  

                                                                                                                                                         PHÒNG BDCMNV-THNN