read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTTTHÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO VÀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO VÀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

      Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin; Quyết định số 208/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc thành lập Trung tâm sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT trực thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên;

Căn cứ Công văn số 613/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên tiếp tục đào tạo Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ A, B cho người học có nhu cầu;

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao và kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B như sau:

I. Mục đích, thời gian và địa điểm thi tổ chức thi:

1. Mục đích:

Đảm bảo theo đúng quy chế, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên trong tổ chức thi để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi.

- Thống nhất về nội dung, cách thức tổ chức, thời gian, kinh phí, các loại hồ sơ phục vụ tổ chức thi.

2. Thời gian tổ chức thi:

Kế hoạch tổ chức thi:

- Chứng chỉ kỹ năng ứng dụng CNTT: Ngày 17/03/2018.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: Ngày 24/03/2018.

3. Địa điểm thi:

Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên - 114 Lê Trung Kiên, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên hoặc tại Đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi nếu đơn vị đủ điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất.

II. Lệ phí thi:

1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT:

- Cơ bản: 250.000 đồng/thí sinh

- Nâng cao: 300.000 đồng/thí sinh

2. Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B: 200.000 đồng/thí sinh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi:

Phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên tuyển sinh; tổ chức dạy học, ôn tập; tổ chức thi và phát chứng chỉ theo đúng quy định.

2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên:

- Phối hợp với các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

- Báo cáo Sở GDĐT Phú Yên; Phòng KT.KĐCLGD kết quả thi từng đợt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao và Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên, kính mong các đơn vị liên quan cùng phối hợp thực hiện./.                                                                                                                       PHÒNG BDCMNV-THNN