read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTTTHÔNG BÁO ANH/CHỊ HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 04 - NGÀY THI 22-7-2018

THÔNG BÁO ANH/CHỊ HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 04 - NGÀY THI 22-7-2018

 THÔNG BÁO ANH/CHỊ HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 04 - NGÀY THI 22-7-2018

Chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 04 thi ngày 22/7/2018 tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên đã có. Trung tâm thông báo đến thí sinh là học viên của Trung tâm đến phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Tin học – Ngoại ngữ để ký nhận chứng chỉ.

*Chú ý:  Khi nhận chứng chỉ mang theo CMND để kiểm tra. (Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền của người được cấp chứng chỉ và người nhận thay nhớ trình CMND của mình để kiểm tra). 

                                                                                                                                                               PHÒNG BDCMNV-TH-NN