read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTTTHÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, KHÓA 05 - NGÀY THI NGÀY 22/9/2018

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, KHÓA 05 - NGÀY THI NGÀY 22/9/2018

  THÔNG BÁO ANH/CHỊ HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN KHÓA 05 - NGÀY THI 22/9/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo đến thí sinh dự thi ứng dụng CNTT khóa 5, ngày 22/9/2018 tại tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên, liên hệ phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Tin học - Ngoại ngữ để ký nhận chứng chỉ.

*Chú ý:  Khi nhận chứng chỉ mang theo CMND để kiểm tra. (Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền của người được cấp chứng chỉ và người nhận thay nhớ trình CMND của mình để kiểm tra). 

                                                                                                       PHÒNG BDCMNV-THNN