read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTT

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN; NÂNG CAO - KHÓA NGÀY 03/7/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên, thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 03/7/2018, như sau…

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN; NÂNG CAO - KHÓA NGÀY 11/6/2018

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao, như sau...

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018

Trung tâm GDTX Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông năm 2018 như sau....