read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTT

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018

Trung tâm GDTX Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông năm 2018 như sau....

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - KHÓA 3, NGÀY 06/5/2018

Về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ sau phúc khảo kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT trình độ cơ bản Khóa 03 - Ngày 06/5/2018, như sau...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO - KHÓA THI NGÀY 05/5/2018 VÀ NGÀY 06/5/2018

Kết quả kỳ thi ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, nâng cao khóa ngày 05/5/2018 và khóa ngày 06/5/2018, như sau...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT nâng cao, như sau...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC, ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp học, lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, như sau...

Trang 4 / 7