read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT KHÓA 4 - NGÀY 22/7/2018

Thông báo kết quả phúc khảo kỹ năng ứng dụng CNTT khóa 2 - Ngày 22/7/2018, như sau...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC, ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 5 - NGÀY 07/8/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo tổ chức các lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao như sau…

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN; NÂNG CAO – KHÓA 04, THI NGÀY 22/7/2018

Thông báo kết quả thi ứng dụng CNTTtrình độ cơ bản; nâng cao - khóa 04, thi ngày 22/7/2018, như sau…

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 2, 3 - NGÀY THI 05-06/5/2018

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Khóa 02, 03 thi ngày 5-6/5/2018 tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên đã có. Trung tâm thông báo đến thí sinh là học viên của Trung tâm đến phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Tin học – Ngoại ngữ để ký nhận chứng chỉ.

KẾ HOẠCH THI ỨNG DỤNG CNTT KHÓA 4, NGÀY 22/7/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo kế hoạch thi Khảo sát kỹ năng ứng dụng CNTT khóa 4, ngày 22/7/2018, cụ thể như sau...

Trang 2 / 6