read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ƯD CNTT

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO KHÓA 2, 3 - NGÀY THI 05-06/5/2018

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Khóa 02, 03 thi ngày 5-6/5/2018 tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên đã có. Trung tâm thông báo đến thí sinh là học viên của Trung tâm đến phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Tin học – Ngoại ngữ để ký nhận chứng chỉ.

KẾ HOẠCH THI ỨNG DỤNG CNTT KHÓA 4, NGÀY 22/7/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo kế hoạch thi Khảo sát kỹ năng ứng dụng CNTT khóa 4, ngày 22/7/2018, cụ thể như sau...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN; NÂNG CAO - KHÓA NGÀY 03/7/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên, thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao ngày 03/7/2018, như sau…

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN; NÂNG CAO - KHÓA NGÀY 11/6/2018

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao, như sau...

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018

Trung tâm GDTX Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông năm 2018 như sau....

Trang 2 / 5