read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ƯD CNTT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, NÂNG CAO - KHÓA THI NGÀY 05/5/2018 VÀ NGÀY 06/5/2018

Kết quả kỳ thi ứng dụng CNTT trình độ cơ bản, nâng cao khóa ngày 05/5/2018 và khóa ngày 06/5/2018, như sau...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT nâng cao, như sau...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC, ÔN TẬP VÀ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo khai giảng lớp học, lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, như sau...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN, NÂNG CAO

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao, như sau...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN - THI NGÀY 24/12/2017

Thông báo kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản - khóa thi ngày 24/12/2017 

Trang 2 / 4