read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhÔn, học chuyển đổi cao học THÔNG TIN LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP DỰ THI CAO HỌC NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ.

THÔNG TIN LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP DỰ THI CAO HỌC NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 55/GDTX-ĐT

V/v tổ chức lớp học bổ sung kiến thức, ôn tập dự thi cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày 11  tháng 02  năm 2017

 

                  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh Phú Yên

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định của các cấp, được Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đồng ý; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lớp học chuyển đổi và lớp ôn thi Cao học khóa 2017-2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên như sau:

1. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị

Đính kèm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ (2017-2019) và Công văn phối hợp mở lớp bổ sung kiến thức, ôn tập dự thi cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Người có bằng tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đào tạo như: Kinh tế, Kinh tế kế toán, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Tâm lý giáo dục, Luật, Nhà nước và pháp luật, Luật kinh tế, Luật hành chính, Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Tôn giáo học, Việt Nam học, Công tác xã hội, Hành chính công, Quản lý hành chính, Quản lý nhà nước.

3. Hồ sơ dự thi: Trường ĐHSP Hà Nội ủy quyền cho Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên phát hành (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến sáng CN hàng tuần).

- Thời gian phát hành: từ tháng 02/2017 đến hết tháng 07/2017.

- Tại: Phòng Quản lý Đào tạo (B.104), Trung tâm GDTX Phú Yên.

4. Môn ôn tập

- Môn cơ bản:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin;

- Môn cơ sở:  Phương pháp dạy học Giáo dục chính trị;

- Môn ngoại ngữ: Tiếng (Anh, Nga, Pháp, Trung) thi theo dạng thức trắc nghiệm.

5. Thời gian khai giảng lớp ôn tập (dự kiến): 07g00, ngày 15/ 04/2017 (chủ yếu học vào tối thứ 6, ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần), lịch học được thông báo cụ thể trong ngày đầu tập trung.

* Ghi chú:  Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đào tạo cần học bổ sung kiến thức 06 môn trước khi dự thi, gồm: Tác phẩm kinh điển của Mác – Ăngghen, Tác phẩm kinh điển của Lê nin, Lịch sử triết học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tôn giáo học và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, Phương pháp dạy học Giáo dục chính trị (việc tổ chức học các môn chuyển đổi sẽ được trường ĐHSP Hà Nội thông báo cụ thể).

6. Địa điểm ôn tập và học chuyển đổi: Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.

Mọi thông tin cần biết, xin vui lòng liên hệ Phòng QL Đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên - 02 Nguyễn Huệ, Tp.Tuy Hòa, điện thoại: 057.3824721, 0919526986 (gặp cô Vy) hoặc truy cập Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để biết và trao đổi thông tin .

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                          KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

- Website trung tâm;                                                                    (Đã ký)

- Lưu HC, ĐT.                                                  TRỊNH VĂN CHÁNH

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2233788
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
594
1795
10868
2215153
26642
29001
2233788

IP: 54.198.104.202
22-07-2018 10:36:47