read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhÔn, học chuyển đổi cao họcTHÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 148/GDTX-ĐT

V/v tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức, ôn tập dự thi Thạc sỹ năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2018 

                     Kính gửi:  

                                 - Các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục;  

                                  - Cá nhân có nhu cầu học.

Năm 2018 Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên liên kết với các trường Đại học tổ chức lớp học bổ sung kiến thức và ôn tập dự thi Thạc sỹ như sau:

I- Ngành đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Trường đào tạo

Ghi chú

1.

Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý Giáo dục

 

2.

Công tác xã hội

ĐHSP Hà Nội

 

3.

Ngôn ngữ Anh

ĐHSP Hà Nội

 

4.

Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị

ĐHSP Hà Nội

 

II- Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc ngành gần với chuyên ngành dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi;

- Môn chuyển đổi và dự thi tuyển sinh đầu vào học viên nghiên cứu tại thông báo tuyển sinh của trường đưa giới thiệu trên website Trung tâm GDTX tỉnh, website: www.gdtxphuyen.edu.vn

III- Địa điểm tổ chức lớp: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên.

IV- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5/2018.

V- Thời gian tổ chức lớp học chuyển đổi, ôn thi: Dự kiến vào tháng 6/2018

- Sau khi hoàn thành danh sách số lượng học viên tham gia học, Trung tâm GDTX Phú Yên sẽ thông báo cho học viên biết thời gian tổ chức các lớp học.

- Địa điểm phát hành hồ sơ:Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên.

VI- Phương thức tổ chức lớp:

Các lớp sẽ được bố trí học ngoài giờ hành chính (chủ yếu học vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần).

Nhận hồ sơ tuyển sinh và hỏi thông tin cần thiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo (B104) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp. Tuy Hòa, điện thoại: 02573.824721; website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các phòng chuyên môn Huyện, Thị, TP

trong và ngoài tỉnh;

- Website trung tâm;

- Lưu HC, ĐT.

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký)

 

Phan Thanh Phước

 

 

 

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2425125
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
239
624
863
2414403
23651
27567
2425125

IP: 34.224.102.60
21-01-2019 05:06:24