read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTCCNTHÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH TRUNG CẤP NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH TRUNG CẤP NĂM 2019

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN

Số: 81/GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh các ngành

Trung cấp năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2019

         

      Kính gửi:

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

  - Các cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh;

  - Các cá nhân có nhu cầu học.

 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập”;

Nhằm đào tạo và nâng cao kiến thức phù hợp cho từng vị trí việc làm, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên liên kết với các Trường Cao đẳng, Trung cấp thông tin đến quý cơ quan, đơn vị, trường học… các ngành tuyển sinh bậc Trung cấp như sau:

1. Ngành đào tạo

- Trung cấp Bảo vệ

- Trung cấp Kế toán

- Trung cấp Sư phạm mầm non

- Trung cấp Văn thư hành chính

- Trung cấp Công nghệ thông tin

- Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn

- Trung cấp Thư viện-Thiết bị trường học.

2. Đối tượng và thời gian đào tạo

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên, thời gian học: 1,5 năm - 02 năm.

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành khác, thời gian học: 01 năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ    

- Phát hành và nhận hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên (từ thứ Hai đến sáng Chủ nhật hàng tuần).

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/4/2019.

4. Thời gian khai giảng và học

- Thời gian khai giảng (dự kiến): ngày 28/4/2019.

- Học ngoài giờ hành chính (ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần).

5. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

Tất cả thông tin cần biết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo & Công tác HSSV (B104) - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

- Số 114 Lê Trung Kiên - 02 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

- Điện thoại: 0257 3836840; 0707 107 177;

- Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website TT GDTX PY;

- Lưu: Phòng ĐT.                       

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Toản

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2475383
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
171
878
3035
2463343
21495
20069
2475383

IP: 3.91.79.74
20-03-2019 01:26:13