read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTCCNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 84/GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh lớp Trung cấp Sư phạm Mầm Non năm 201(hệ VLVH).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày  02  tháng  03  năm 2017

 

               Kính gửi:        

                               -  Các đơn vị, Trường Mầm non trong và ngoài tỉnh;

                               -  Các cá nhân có nhu cầu học.

Căn cứ Thông báo tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang về việc tuyển sinh đào tạo  Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học ngành Sư phạm Mầm non năm 2017; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh như sau:

1. Chuyên ngành: Sư phạm Mầm Non

- Trình độ: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

- Hình thức tuyển sinh: Thi sơ tuyển.

2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên (đào tạo 02 năm).

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm GDTX Phú Yên, mỗi thí sinh lập 02 bộ hồ sơ giống nhau theo quy định của Trường đào tạo.

- Phát hành hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng chủ nhật hàng tuần.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo này đến ngày 15/10/2017.

4. Môn sơ tuyển gồm:

+ Hát – Múa

+ Đọc – Kể diễn cảm

5. Thời gian sơ tuyển: Dự kiến ngày 22/10/2017.

6. Kinh phí tuyển sinh:

          - Lệ phí hồ sơ: 4.000 đồng/02 hồ sơ (thu khi mua hồ sơ).

          - Lệ phí đăng ký dự thi, sơ tuyển: 650.000 đồng/thí sinh (thu khi nộp hồ sơ).

7. Địa điểm sơ tuyển và học: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.

Mọi chi tiết cần biết vui lòng liên hệ Trung tâm GDTX Phú Yên, số 114 - Lê Trung Kiên, Tp. Tuy Hòa, điện thoại 0257.3824721; 01207107177 hoặc truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các cá nhân có nhu cầu đào tạo;

- Lưu: TS /ĐT.                        

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

Trịnh Văn Chánh

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2295176
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
991
1021
5118
2282739
20312
32180
2295176

IP: 54.198.142.121
21-09-2018 23:10:42