read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTCCNTHÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2017

  SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 556/GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ đăng ký học

Trung cấp Công tác xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2017

       Kính gửi:

           - UBND huyện, thị xã, thành phố;

           - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;

           - UBND thị trấn, phường, xã;

           - Các đơn vị trường học, bệnh viện;

           - Cá nhân có nhu cầu học.

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên năm 2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên được Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo các hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ngành Công tác xã hội để đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Được Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hỗ trợ, Trung tâm GDTX tỉnh hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh lớp Trung cấp như sau:

1. Ngành đào tạo:Công tác xã hội.

2. Đối tượng và thời gian đào tạo

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT trở lên.

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

3. Hình thức tuyển sinh và t chức lớp

- Xét tuyển hồ sơ.

- Học ngoài giờ hành chính (tối thứ 6, ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần).

4. Học phí, lệ phí: Theo thông báo tuyển sinh của Trường đào tạo.

Riêng công chức, viên chức, cán bộ (viên chức dự nguồn), cộng tác viên công tác xã hội đang công tác tại các cơ quan, địa phương được cử đi học theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ học phí theo quy định.

5. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

- Phát hành và nhận hồ sơ tại Trung tâm GDTX Phú Yên (từ thứ hai đến sáng Chủ nhật hàng tuần).

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017.

Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng lớp học (Trung tâm GDTX Phú Yên gửi giấy mời báo cho học viên biết cụ thể thời gian khai giảng và lịch học).

6. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

                    Số 114 Lê Trung Kiên, phường 2, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo & Công tác HSSV (B.104) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên - 02 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3836840; 012.07107177;

Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trân trọng ./.                                              

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Trung tâm GDTX tỉnh;

- Lưu: HC, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Phan Thanh Phước

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2361743
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
1289
1050
6314
2346746
17804
38713
2361743

IP: 54.146.195.24
15-11-2018 21:38:57