read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTCCNTHÔNG TIN GIỚI THIỆU TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2017

THÔNG TIN GIỚI THIỆU TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2017

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 558/GDTX-ĐT

V/v giới thiệu tuyển sinh hệ trung cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

      - Các Cơ quan, đơn vị, trường học, trung tâm;

      - Cá nhân có nhu cầu học

            Căn cứ công văn số 709/UBND-NC ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định điều kiện về trình độ chuyên môn của các đối tượng thuộc diện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; Theo đó, những người đang hợp đồng lao động (hoặc tuyển mới) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… hưởng lương từ ngân sách phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên mới được xem xét tuyển chính thức;

Căn cứ Thông báo số: 711/TB-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh liên kết với các trường trung cấp, cao đẳng để đào tạo trình độ chuyên môn cho các đối tượng nêu trên;

Được trường Cao đẳng Kỹ nghệ II-TP. Hồ Chí Minh và trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đồng ý liên kết đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh giới thiệu tuyển sinh các ngành hệ Trung cấp như sau:

1. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II-TP. Hồ Chí Minh, tuyển sinh các ngành

- Ngành Bảo vệ;

- Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

    (Đính kèm thông báo tuyển sinh).

2. Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, tuyển sinh ngành

- Ngành Pháp luật.

    (Đính kèm thông báo tuyển sinh).

3. Đăng ký và nhận hồ sơ: Thí sinh trực tiếp đăng ký và nhận hồ sơ tại Trung tâm GDTX Phú Yên từ thứ Hai đến sáng Chủ nhật hàng tuần hoặc đăng ký theo mẫu đính kèm gửi đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo & Công tác HSSV (B.104) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên - 02 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257.3836840; 012.07107177 gặp anh Châu (BPTS);

Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trân trọng ./.  

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HSSV các lớp;

- Website TT.GDTX tỉnh;

- Lưu: HC, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký 

Phan Thanh Phước

 

 

TÊN ĐƠN VỊ: ........................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày      tháng      năm 2017

                                     Mẫu: PhiẾu đăng ký  ngành hỌc

Stt

Họ và Tên

Ngành

đăng ký

Trình độ

học vấn

Địa chỉ liên hệ

Email

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

* Đính kèm:

- Thông báo tuyển sinh số 294/TB-CĐKNII ngày 25/10/2017 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II-TP. Hồ Chí Minh.

- Thông báo tuyển sinh số 465/TB-TCLBMT ngày 30/10/2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2361707
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
1253
1050
6278
2346746
17768
38713
2361707

IP: 54.146.195.24
15-11-2018 21:14:32