read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTin học - Ngoại ngữKẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP ANH VĂN, TIN HỌC (xuất học: từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30)

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP ANH VĂN, TIN HỌC (xuất học: từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30)

 

 

Hệ tin học chứng chỉ A,B

Lớp

Trình độ

Học phí (VND)

Giở học (từ 17:30 đến 19:320)

Ngày khai giảng

Ghi chú

TA 217

Ch/chỉ A

500.000

 

T 3,5,7

 

Phòng TH-NN (Điện thoại: 057-3829437) sẽ trực tiếp báo ngày  học (qua số điện thoại học viên đã ghi trong hồ sơ) khi lớp đủ 15 học viên.

 

TA 224

Ch/chỉ A

500.000

T 2,4,6

 

TB 96

Ch/chỉ B

600.000

T 2, 4, 6

 

TB 95

Ch/chỉ B

600.000

 

T 3, 5, 7

 

 

Hệ Anh văn chứng chỉ A, B

Lớp

Trình độ

Học phí (VND)

Giờ học (từ 17:30 đến 19:30)