read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 83/GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày  02  tháng  03  năm 2017

                               

                  Kính gửi:

                               -    Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

      -    Các cá nhân có nhu cầu học đại học.

 

Căn cứ Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Quy Nhơn về việc tuyển sinh đào tạo các lớp Đại học (4 năm), Đại học liên thông và Đại học Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh như sau:

1. Ngành đào tạo :

1.1: Đại học hệ 4.5 năm:

STT

Ngành đào tạo

Môn thi tuyển sinh

Thời gian đào tạo

1.

Quản lý đất đai

- Toán; Lý; Hóa

4,5 năm

2.

Quản trị kinh doanh

- Toán; Lý; Hóa

4,5 năm

3.

Hành chính học (Quản lý nhà nước)

- Văn; Sử; Địa

 

4,5 năm

* Đối tượng dự thi: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Thí sinh có bằng Đại học được xét tuyển thẳng.

1.2: Đại học hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học:

STT

Ngành đào tạo

Khối thi Môn thi

Thời gian đào tạo

1.

Quản lý đất đai

- Quản lý nhà nước về đất đai; Trắc địa cơ sở; Thống kê, kiểm kê đất đai

03 năm

2.

Quản lý nhà nước

- Lý luận chính trị; Tổ chức hành chính nhà nước; Đại cương khoa học quản lý

03 năm

3.

Công tác xã hội

- Chính trị; Nhập môn CTXH; Công tác xã hội cá nhân

03 năm

4.

Giáo dục tiểu học

- Tiếng việt; Toán; Giáo dục tiểu học

03 năm

5.

Giáo dục mầm non

- Văn học; Tâm lý học Mầm non; Kỹ năng thực hành

03 năm

* Đối tượng dự thi:Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc gần ngành của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Gióa dục và Đào tạo quy định.

1.3: Đại học hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

STT

Ngành đào tạo

Khối thi-Môn thi

Thời gian đào tạo

1.

Quản lý đất đai

- Quản lý nhà nước về đất đai; Trắc địa; Quy hoạch sử dụng đất

02 năm

2.

Quản lý nhà nước

- Thông báo sau

02 năm

3.

Quản lý giáo dục

Giáo dục học; Đại cương khoa học quản lý; Quản lý các học động giáo dục trong nhà trường

02 năm

4.

Công tác xã hội

- Tiếng Anh; Nhập môn CTXH; Chính sách xã hội

02 năm

5.

Giáo dục tiểu học

- Tiếng việt; Toán đại cương; Giáo dục học đại cương

02 năm

  6.

Giáo dục học mầm non

- Văn học trẻ em; Giáo dục học Mầm non; Kỹ năng thực hành

02 năm

  7.

Giáo dục thể chất

- Sinh lý Thể dục thể thao; Lý luận và PP dạy TDTT; Kỹ năng thực hành

02 năm

* Đối tượng dự thi: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc gần ngành của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Gióa dục và Đào tạo quy định

1.4: Đại học hệ văn bằng 2:

STT

Ngành đào tạo

Khối thi-Môn thi

Thời gian đào tạo

1.

Quản lý đất đai

- Kinh tế chính trị Mác- Lênin; Tiếng Anh

2,5 năm

2.

Quản lý nhà nước

- Triết học Mác- Lênin; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng CSVN

2,5 năm

* Đối tượng dự thi:  Thí sinh đã có 01 bằng Đại học (tất cả các hệ ngành đào tạo).

2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

       Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm GDTX Phú Yên, mỗi thí sinh lập 02 bộ hồ sơ giống nhau theo quy định của Bộ GD-ĐT, mỗi bộ hồ sơ gồm:

      - 01 Phiếu dự tuyển.       

      - 01 bản sao giấy khai sinh hoặc CMND (có công chứng).

      - 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (có công chứng).

      - 04 ảnh màu 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh .

      - 03 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

3. Kinh phí tuyển sinh:

            - Lệ phí đăng ký dự thi và ôn tập1.200.000đ/thí sinh.

            - Lệ phí đăng ký và xét tuyển105.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh có bằng đại học, thu khi nộp hồ sơ).

4. Tổ chức ôn và thi tuyển: Trung tâm GDTX tỉnh sẽ gởi thông báo ôn và thi tuyển cho thí sinh theo kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Quy Nhơn, dự kiến:

            - Thu nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2017

   - Thời gian ôn tập: từ ngày 01/4-17/04/2017

   - Thời gian thi tuyển:  ngày 22,23/04/2017

5. Phương thức tổ chức lớp: Các lớp sẽ được bố trí học ngoài giờ hành chính (học vào tối thứ Sáu và các ngày thứ Bảy - CN hàng tuần). Riêng các ngành  Sư phạm học tập trung trong thời gian hè và một số ngày nghỉ cuối tuần.

6. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

Xin vui lòng liên hệ Phòng Giáo vụ & Quản lý HSSV Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên,Tp.Tuy Hòa, điện thoại: 057.3824721, hoặc truy cập Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm chi tiết và trao đổi thông tin.

          Trân trọng kính chào./.                                               

Nơi nhận :

- Các cơ quan, đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh;

- Website:www.gdtxphuyen.edu.vn;

- Phòng QL Đào tạo & CT HSSV;

- Phòng TCHCTV;

- LưuTS /ĐT.                       

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

  

Trịnh Văn Chánh

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2326535
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
563
1277
2563
2313856
21309
30362
2326535

IP: 54.162.118.107
16-10-2018 09:47:29