read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số: 679/SGDĐT-TCCB

V/v cử giáo viên đi học lớp đại học văn bằng 2 ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Phú Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

                                                Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở

          Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường trung học phổ thông”Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh(GDQPAN) trong các đơn vị trực thuộc tuy nhiên hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế vì số lượng giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành này ít, đa phần chỉ qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Căn cứ nhu cầu giáo viên ngành GDANQP tại các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trình và được UBND tỉnh thống nhất cho phép Trung tâm GDTX Phú Yên liên kết với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mở lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học, ngành GDQPAN năm 2017.

Để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQPAN, nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở rà soát nhu cầu của đơn vị để cử giáo viên đi đào tạo lớp đại học văn bằng 2 ngành GDQPAN do Trung tâm GDTX Phú Yên liên kết với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mở; cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành và hệ đào tạo

- Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Quốc phòng An ninh;

- Hệ đào tạo: Văn bằng 2 (Sư phạm), hình thức vừa làm vừa học; Thời gian đào tạo: 02 năm.

2. Đối tượng

- Giáo viên đang giảng dạy môn Giáo dục thể chất (đã hoặc chưa có Chứng chỉ giảng dạy môn GDQPAN);

- Giáo viên bộ môn khác có nhu cầu;

*Lưu ý: Tất cả các đối tượng trên phải tốt nghiệp một bằng đại học, không phân biệt hệ đào tạo, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh xét tuyển hồ sơ để tuyển sinh.

3. Kinh phí học tập

          - Học phí khóa học theo quy định của Trường  Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

- Đơn vị cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để hỗ trợ chi phí học tập cho giáo viên được cử đi đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho giáo viên tham gia học tập.

4. Thời gian học và địa điểm tổ chức lớp

- Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (114 Lê Trung Kiên, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên);

- Thời gian học: Bố trí vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và thời gian nghỉ hè của giáo viên.  Lịch khai giảng (dự kiến): tháng 12/2017.

5. Thủ tục đăng ký

- Các đơn vị lập danh sách giáo viên tham gia khóa học(theo mẫu danh sách đính kèm) gửi về Phòng TCCB để Sở GDĐT xem xét và ra quyết định cử đi học. Sau khi có quyết định, đơn vị và cá nhân liên hệ với Trung tâm GDTX Phú Yên lập thủ tục tuyển sinh và nhập học (hoặc liên hệ qua số điện thoại 0257.3824721 để biết rõ hơn về thông tin lớp học).

- Thời gian gửi danh sách chậm nhất đến hết ngày 17/11/2017, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                               

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị xem xét cử giáo viên đi học đúng đối tượng và đảm bảo ổn định giảng dạy của đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

                                Phạm Văn Cường 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

 

……………...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày     tháng    năm 2017  


DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2,

NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Giáo viên bộ môn

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Người lập danh sách                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2361521
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
1067
1050
6092
2346746
17582
38713
2361521

IP: 54.221.75.115
15-11-2018 18:43:33